Bekvämlighetsflaggade ångtrålare i Sverige

I början av 1900-talet var Sverige ett låglöne- och lågskatteland. Det var ett av Europas fattigaste länder. Brittiska rederier flaggade därför ut fartyg till Sverige. Ett av de rederier som gjorde det var Grimsby & North Sea Steam Trawling Co Ltd.

1908 sålde Grimsby-företaget tre stycken ångtrålare till AB Planet i Landskrona som formellt ägdes av Lars Peter Jönsson i Landskrona. Båtarna överfördes i detta bolags ägo i september 1908. Allt tyder dock på att den verklige ägaren av trålarna under den tid de var flaggade i Sverige, ett halvår, fortfarande var det brittiska företaget. Hans bror Jöns Peter Jönsson var skeppsmäklare och känd bulvan för de brittiska Fordrederierna.

I Sverige fick de två trålarna numren och namnen LA 644 Virgo och LA 645 Sagittarius. Den tredje hette Corona men vilket nummer den hade är okänt. Sannolikt var de inte en enda gång i Sverige men kan eventuellt ha fiskat vid Island.

I maj 1909 såldes båtarna tillbaks till det brittiska bolaget.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!