Makrill har inte alls fått rött ljus

I media presenteras den senaste Fiskguiden från WWF genom påståenden om att makrill fått rött ljus. Det är inte sant. Faktiskt bara dumheter. I WWF:s fiskguide säger de att garnfångad makrill fått rött ljus. Varför begriper jag inte riktigt. Garnfångad makrill utgör kanske på sin höjd nån procent av de totala makrillfångsterna och den finns knappast i handeln utanför kustområdena i Norge och Sverige. Den fiskas av små kustnära fiskebåtar. Nåt storskaligt fisk av makrill med drivgarn finns inte då det är förbjudet.

Nån procent (eller ändå mindre) av den fångade makrillen har alltså fått rött ljus i en fiskguide från WWF som i stora stycken är en helt verklighetsfrämmande produkt. Det får media och journalister att totalt tappa fattningen, kanske framförallt då de är helt okunniga om fiske. De vet inget, hittar på och falsifierar.

WWF å sin sida och deras talesperson Karin Glaumann vilseleder när de pratar som om garnfångad makrill är nåt vanligt och som om de små båtar som ägnar sig åt sånt fiske skulle ha nåt som helst ansvar för överfiske av makrill. För överfiske av makrill har förekommit, dvs det har fiskat mer än vad den vetenskapliga rådgivningen har rekommenderat. Skyldiga till det är stora fiskebåtar från tre länder, Island, Grönland och Färöarna. Dessa tre länder har vägrat gå med internationella överenskommelser om kvoter och har istället satt egna kvoter långt över de vetenskapliga rekommendationerna.

Huvuddelen av makrillen, i praktiken i stort sett all makrill i handeln, fiskas alltså av stora fiskebåtar med snörpvad (ringnot) och flyttrål (pelagisk trål). Det är det mest miljö- och klimatvänliga fiske som finns ihop med motsvarande fiske av sill och skarpsill. Båtarna har främst dansk, norsk eller brittisk flagg. Denna makrill har idag gult ljus. Anledningen till att den inte har grönt ljus är att MSC-märkningen tagits bort på grund av en felaktig beståndsuppskattning. Beståndsuppskattningen har sen dess rättats till men MSC-märkningen har ännu inte återkommit. At MSC-märkningen tagits bort beror inte på WWF.s fiskguide. Men WWF:s fiskguide har gett makrillen gult ljus på grund av att MSC-märkningen tagits bort.

All MSC-märkt fisk har grönt ljus. Så makrillen är och förblir en bra, nyttig och miljövänlig matfisk. Oavsett de falska nyheter som sprids i media. Makrillen har inte fått rött ljus.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!