Makrillbeståndet betydligt större än tidigare beräknat

Internationella Havsforskningsrådet (ICES) har reviderat sina beräkningar kring makrillbeståndet i Nordostatlanten. Istället för de tidigare beräknade 2,35 miljoner ton makrill ger de nya beräkningarna 4,2 miljoner ton makrill. Makrillbeståndet är alltså mycket större än vad tidigare beräkningar gett vid handen. Den nya beräkningen av makrillbeståndets storlek kommer troligen att leda till att kvotråden för makrill från ICES för år 2019 kommer att räknas upp men det görs inte automatiskt:

Metoderevisjonen fører ikke automatisk til et nytt kvoteråd for 2019. Det må i så fall kyststatene som forvalter makrellen be ICES om.

– Hvis ikke, vil den reviderte metoden først gjøre utslag i høstens kvoteråd for 2020, så sant ICES vedtar at det er den de vil bruke, sier forskningsdirektør Geir Huse ved HI.

De nya beräkningarna bygger på att beräkningsmodellen för makrillbeståndet gjorts om. Osäkra uppgifter har rensats bort och det faktisk fisket betydelse för bedömningen av beståndets storlek har ökat. Detta har lett till en mer verklighetsbaserad beräkning av makrillbeståndets storlek.

Som jag skrivit tidigare finns det ingen som helst risk för att makrillbeståndet skulle fiskas ut vilket en del journalister och miljöaktivister fått för sig.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!