Sportfiskarnas dumheter om fisken i Västerhavet

Varje år sen 2001 har provtrålningar genomförts längs Bohuskusten. Sen starten av dessa trålningar har det funnits begränsade mängder fisk. Ingenting förändrades till det bättre eller det sämre mellan 2001 och 2013. Därefter byttes redskap så att siffrorna mellan de två perioderna inte är jämförbara.

I utsjön har nivåerna av torsk och vitling varierat mycket mellan olika år. Det beror sannolikt på att olika mängder av arterna vandrar inte från Nordsjön olika år. 2018 var ett dåligt år, sannolikt beroende på höga vattentemperaturer orsakade av en ovanligt varm vår och sommar. Torsk föredrar kallare vatten och höll sig därför troligen längre ut och på djupare vatten.

Vid kusten, inne i fjordarna har i princip inget förändrats sen undersökningarna började. Situationen är fortfarande problematiskt och har så varit länge. Det är dock allt annat än en akut situation. Det har varit likadant i uppemot 30 – 40 år. När sportfiskarna hävdar att det är ett akut nödläge för fiskbestånden vid kusten i Skagerak och Kattegatt är det därmed inget annat än dumheter. Det är ett permanent tillstånd som ingen har någon förklaring till. Sportfiskarna hävdar att det beror på överfiske. Det förekom troligen ett stort överfiske i Skagerak under 1980-talet. Men det kan inte förklara nedgången helt och inte heller varför rödspättan försvann långt efter torsken.

I fjordarna och längs med kusten har det aldrig trålats, aldrig nånsin. Trålfiske har alltid varit förbjudet. Enligt gängse teorier i miljörörelsen och bland en del forskare borde det resultera i att det funnits stora fiskbestånd kvar precis som i Öresund. Det finns det inte. Teorin är helt enkelt felaktig. Samma människor anser ofta att garnfiske inte kan resultera i överfiske. I så fall borde det inte heller ha varit möjligt med överfiske i Bohusläns fjordar. Men antagandet är förstås inte korrekt. Även garnfiske kan resultera i överfiske. Så var det några som fiskade för mycket i Bohusläns fjordar på 1980-talet var det småskaliga kustnära fiskare som bedrev garnfiske. För nåt trålfiske har aldrig bedrivits där.

Nåt överfiske från yrkesfiskets sida har dock inte förekommit i Bohusläns fjordar på omkring 30 år. Faktum är att det knappt förekommit något yrkesfiske överhuvudtaget och idag är det i praktiken förbjudet i stora områden. Om någon bedrivit överfiske efter 1980-talet så kan det därmed bara handla som sportfiskarna (fritidsfiskarna) själva. Men det är inte sannolikt. Överfiske är därför ingen rimlig förklaring till att det inte finns nån fisk i Bohusläns fjordar. Sportfiskarna och deras talesman Markus Lundgren har helt enkelt fel på denna punkt.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!