ICES vill ha oförändrad kvot för kräfta och ökad för räka

Kräftfiske är ett viktigt fiske i Skagerak och det viktigaste fisket i Kattegatt. Kvoten fiskas aldrig nånsin upp. Fisket sker huvudsakligen med bottentrål, i det svenska fisket används till stor del ristförsedd trål som sorterar bort bifångst av fisk. I danskt fiske används aldrig ristförsedd trål. Bifångsterna i kräftfisket är anledningen till att det finns en bfångstkvot på torsk i Kattegatt trots att torskfiske i övrigt är förbjudet i Kattegatt

2018 rekommenderade Internationella Havsforskningsrådet (ICES) en kvot på cirka 12 000 ton. EU:s ministrar beslutade om en TAC (totalt tillåten fångst) på ungefär 12 000 ton men mängden fångad kräfta var bara 8 000 ton varav 7 000 ton landades och resten var utkast. Kräftor överlever i stor utsträckning när de sätts tillbaks i havet. För 2019 rekommenerade ICES en kvot på mellan 15 000 ton och 22 000 ton. Beslutad TAC blev 14 000 ton. Inför 2020 vill ICES ha en kvot mellan 14 000 ton och 20 000 ton, dvs en liten minskning jämfört med 2019.

För räka innebär rådgivningen från ICES inför 2020 en fördubblad kvot i Skagerak och Kattegatt om jag förstår det hela rätt, cirka 12 000 ton istället för 6 000 ton år 2019. Besluten om TAC brukar vara i linje med rådgivningen från ICES. Räkkvoten fiskas för det mesta upp helt, huvuddelen fiskas av norska yrkesfiskare. Alla räkfiskare använder en ristförsedd bottentrål för att sortera bort bifångst.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!