Norges största fiskeriföretag 2019

När vi pratar om Norge och fiske pratar vi om en fiskerination i en helt annan division än Sverige, dessutom mycket större än Danmark. I Norge är fiske, fiskodling och fiskindustri den största branschen efter oljeindustrin. De största fiskeriföretagen är, precis som på Island, internationella giganter.

Allra störst är Austevoll Seafood ASA som ägs av familjen Møgster. Företaget bedriver fiske i delägda och helägda bolag i Norge , Peru och Chile samt är huvudägare i Lerøy Seafood Group ASA (fiskodling och fiskindustri) och delägare i Pelagia AS (fiskmjölstillverkning och fiskindustri). Fisket är framförallt pelagiskt fiske och industrifiske. Asutevoll-koncernen är en stor fiskmjöls- och fiskoljetillverkare. Ett av fiskeriföretagen är Havfisk AS som ägs av Lerøy som till 53% ägs av Austevoll Seafood ASA. Havfisk AS är ett demersalt fiskeriföretag som fiskar torsk, uer, kolja, sej, hälleflundra med mera.

Vidare äger Austevoll Seafood ASA 43% av fiskeriföretaget Br. Birkeland AS med dotterbolagen Opilio AS som sysslar med krabbfiske samt de två pelagiska fiskeriföretagen Talbor AS och Br. Birkeland Fiskebåtrederi AS. Familjen Møgster äger dessutom ytterligare 6% via Møgsterbas AS

Holdingbolaget Laco AS genom vilket familjen Møgster kontrollerar 56% av Austevoll Seafood ASA äger också Møgster Havfiske AS plus offshoreföretag (Dof ASA), rederier, varv (Fitjar) med mera.

Efter Austevoll-koncernen är det ett långt kliv till nästa företag när det gäller omsättning då Nergård bara omsätter en bit över 10% av vad Austevoll Seafood omsätter. Nergård är ett demersalt fiskeriföretag som också driver fiskindustrier. Bjarte Tunold äger 50% i Norsk Sjømat Holding AS som i sin tur äger 72% i Bollagrunn AS. Dessutom äger han ytterligare 28% via ett personligt holdingbolag. Bollagrunn AS äger direkt 42% av aktierna i Nergård AS och äger ytterligare 18% indirekt. Isländska Samherji äger 40%.

Koppernæs är som företag ungefär lika stort som Nergård, men de har också stor verksamhet som inte är fiskerirelaterad. Bolaget är huvudägare i det danska fiskmjölsföretaget Triplenine Group A/S som främst driver fiskmjölsfabriker men även bedriver fiske i Chile och är delägare i Fiskeriselskabet 2Bis ApS i Danmark. Utöver det bedriver Koppernæs grossistverksamhet och byggverksamhet.

I Holmøykoncernen ingår fiskeriföretaget Prestfjord AS, fiskodlingsföretag och fiskindustrier.

Westcon Group AS är i huvudsak ett varvsföretag och ett rederiföretag som sysslar med seismiska undersökningar. Men koncernen äganr sig även åt fiske i bolaget Maritim Management AS som äger Vardberg Fisheries Inc i Belize som bedriver fiske i Mauretanien.

Från dessa företag är det ytterligare ett steg ner till Ervik-koncernen och därefter handlar det om större familjeföretag av samma typ som dominerar fiskeribranschen i Danmark och Sverige. Ervik Havfiske Holding AS äger 69% av Ervik Havfiske AS, 95% i Frøyanes AS och 100 % i Ervikfisk AS. Ervik Havfiske äger i sin tur 100% av Arctic Linefish AS, Frøyanes Junior AS, Vestkapp Fiskeriselskap AS, Keltic AS, Carisma Viking AS, 69% av Frøyanes Senior AS och 48% av Husøy Fiskeriselskap AS.

För sin del äger Frøyanes AS 50% av Argos Froyanes Ltd på St. Helena med fiskeriverksamhet i Sydatlanten och dotterbolag i Uruguay. Ervik-koncernen sysslar främst med backefiske efter demersal fisk såsom exempelvis torsk, sej, kolja och tandfisk (tandnoting). Om de olika familjerna Ervik är släkt med varandra är okänt.

De flesta större norska fiskeriföretag hör hemma i västra Norge. De största hemorterna är Ålesund, Austevoll (Bekkjarvik, Storebø, Torangsvåg), Herøy (Fosnavåg, Leinøy/Bølandet), Giske (Giske, Valderøya, Godøya) och Selje (Selje, Stadlandet). Ålesund, Herøy och Giske ligger i Møre og Romsdal, Austevoll i Hordaland där också Bergen ligger och slutligen ligger Selje i Sogn og Fjordane.

Medan pelagiska fiskeriföretag helt dominerar i Danmark och Sverige är fallet annorlunda i Norge. Där finns också många mycket stora demersala fiskeriföretag inriktade på fiskfiske, räkfiske och krabbfiske. Av de största fiskeriföretagen i Danmark skulle sannolikt cirka 10 stycken kvalificera sig för att finnas med på nedanstående lista. Ett eller två skulle kunna hamna bland de tio största. Av de största svenska fiskeriföretagen skulle 5 stycken komma med på listan men inget bland de tio största.

Omsättning i norska fiskeriföretag 2018, namn, miljoner NOK, ort, ägare

 1. Austevoll Seafood ASA, 22 837, Storebø, fam. Møgster
 2. Lerøy Seafood Group ASA, 19 880, Bergen, Austevoll Seafood ASA 53% (se texten)
 3. Nergård AS, 2 493, Tromsø, Bjarte Tunold och Samherji
 4. Koppernæs AS, 2 459, Ålesund, fam. Koppernæs
 5. Westcon Group AS, 1 957, Ålesund, fam. Matre
 6. Holmøy Holding Invest AS, 1 569, fam. Holmøy
 7. Havfisk AS, 1 565, Ålesund, Lerøy Seafood Group ASA (se texten)
 8. Ervik Havfiske Holding AS, 813, Stadlandet, fam. Ervik
 9. Ervik Havfiske AS, 610, Stadlandet, Ervik Havfiske Holding AS 69% (se texten)
 10. Bømmelfjord AS, 535, Bømlo, fam. Eidesvik
 11. Magne Arvesen & Sønner AS, 533, fam. Arvesen
 12. Halstensen Holding AS, 426, Bekkjarvik, fam. Halstensen
 13. Br. Birkeland AS, 407, Storebø, Austevoll Seafood ASA 43% (se texten)
 14. Olympic Havfiske AS, 361, Stig Rune Remøy
 15. Liegruppen AS, 303, Straume, fam. Lie
 16. Eidesvik Havfiske AS, 289, Bømlo, fam. Eidesvik
 17. Nordic Wildfish AS, 271, Valderøya, fam. Roaldsnes
 18. Østerbris Invest AS, 254, Torangsvåg, fam. Østervold
 19. Volstad Shipping AS, 240, Ålesund, fam. Volstad
 20. Olsen Gruppen AS, 232, Bekkjarvik, fam. Olsen
 21. Dønna Havfiske AS, 232, Dønna, fam. Aaker 64% och Johnny Berfjord 36%
 22. Kings-Bay AS, 214, Leinøy, fam. Sævik
 23. Giske Havfiske AS, 202, Ålesund, fam. Giske
 24. Birger H. Dahl AS, 198, Bodø, fam. Dahl
 25. Fosnavaag Holding AS, 195, Fosnavåg, fam. Remøy
 26. Rosund Holding AS, 192, Valderøya, fam. Gjøsund
 27. Arctic Swan AS, 191, Alta, Einar Jan Remøy
 28. Veibust Fiskeriselskap AS, 186, Ålesund, Henning Tangen Veibust
 29. Ramoen AS, 179, Ålesund, Eros AS 65% (Per-Magne Eggesbø), Vartdal Fiskeriselskab 35%
 30. Hardhaus AS, 178, Bekkjarvik, fam. Møgster (inte samma som äger Austevoll)
 31. Ytterstad Holding AS, 174, Lødingen, fam. Ytterstad
 32. Strand Fiskeriselskap AS, 164, Ålesund, fam. Strand
 33. Vartdal Fiskeriselkap AS, 160, Ålesund, fam. Vartdal
 34. Frøybas AS, 150, Kalvåg, fam. Larsen
 35. Carisma Fish AS, 141, Raudeberg, Arild Aarvik
 36. Øksnes Kystfiske AS, 129, Myre, Ted Endresen
 37. Ivan Ulsund Rederi AS, 126, Rörvik, fam. Ulsund
 38. Sjøvik AS, 124, Midsund, fam. Sjøvik 66% och Caiano AS 34%
 39. Skarsfjorden Holding AS, 118, Halsa, Egil Sørheim
 40. O. Husby Fiskebåtrederi AS, 117, Averøy, fam. Husby
 41. Atlantic Seafish AS, 117, Ålesund, Jonny Terje Årvik 46% och Kjell-Gunnar Hoddevik 46%
 42. Sørvågen Holding AS, 117, Sørvågen, fam. Kransvik
 43. Leinebris AS, 108, Fosnavåg, Paul Harald Leinebø 52%
 44. Cetus AS, 108, Kopervik, fam. Vikshåland 35%, Aleksander Vedø 31% och Hardhaus AS 26%
 45. C. Aamodt AS, 108, Søgne, Carl Fredrik Aamodt
 46. H P Holmeset AS, 106, Vatne, fam. Holmeset
 47. Havdrøn AS, 103, Hjellestad, Kristian Sandtorv
 48. Drønen Havfiske AS, 101, Torangsvåg, fam. Drønen 50%, fam. Østervold 25% (familjerna är släkt med varandra), Caiano AS 20 %
 49. KS Loran, 101, Ålesund, Staale Otto Dyb, Per Morten Aarseth och Jan Audun Godø
 50. Nordnes AS, 100, Valderøya, Tormund Grimstad
 51. Taranger Fiskeriselskap AS, 96, Torangsvåg, fam. Taranger
 52. Peter Hepsø Rederi AS, 95, Steinsdalen, fam. Hepsø
 53. Gerda Marie Holding AS, 94, Torangsvåg, fam. Mælingen
 54. Nesbakk AS, 91, Godøya, fam. Alnes
 55. Ervik & Sævik AS, 86, Bølandet, Espen Ervik och Rita Christina Sævik
 56. Eros AS, 79, Ålesund, Per-Magne Eggesbø
 57. Magnarson AS, 79, Torangsvåg, Taranger Fiskeriselskap 51%, North Sea Fisher Holding AS 49% (Alfred Økland och fam. Klepsvik)
 58. Gunnar Langva AS, 79, Ålesund, fam. Longva
 59. Frøyanes Senior AS, 76, Stadlandet, Ervik Havfiske AS 69% (se texten)
 60. Fjellmøy AS, 76, Stadlandet, Stig-Jarle Ervik, Knut Aleksander Refvik och Per Odd Brobakke
 61. Vendla AS, 75, Torangsvåg, fam. Østervold
 62. Rogne AS, 74, Leinøy, fam. Rogne
 63. Hargun Havfiske AS, 74, Lepsøy, fam. Garvik
 64. Veidar AS, 74, Godøy, fam. Dyb
 65. Herøyhav AS, 73, Bølandet, fam. Ervik
 66. Seir AS, 73, Vatne, fam. Urkedal
 67. Smaragd AS, 73, Leinøy, fam. Smådal
 68. Skårungen AS, 68, Torangsvåg, fam. Skår och Østervold
 69. Torbas AS, 67, Raudeberg, Agnar Johan Lyng
 70. H. Østervold AS, 67, Torangsvåg, fam. Østervold (samma släkt som äger Østerbris, men annan gren)
 71. Fiskenes AS, 67, Fiskarstrand, fam. Fiskerstrand
 72. Knester AS, 67, Bekkjarvik, fam Stenevik 60%, Kai Eliassen 40%
 73. Teigenes Holding AS, 66, Fosnavåg, fam. Teige
 74. Endre Dyrøy AS, 64, Knarrevik, fam. Lokøy
 75. Berg Fiskeriselskap AS, 61, Senjahopen, fam. Hansen 60%, Nergård AS 40%
 76. Krossfjord AS, 61, Manger, fam. Hamre
 77. Ocean Venture AS, 60, Blomsterdalen, fam Økland
 78. AS Sæbjørn, 60, Ørsta, fam. Sævik
 79. Brennholm AS, 59, Hjellestad, fam. Sandtorv
 80. Koralhav AS, 58, Brattvåg, familjerna Engeset, Nogva, Grytten och Davik
 81. Teigebris AS, 56, Torangsvåg, fam. Teige
 82. Asbjørn Selsbane AS, 54, Kvaløya, Andreas Kristoffer Hansen
 83. Sjøvær Havfiske AS, 54, Askvoll, fam. Sandøy
 84. Leinebjørn AS, 54, Leinøy, fam. Leine
 85. Traal AS, 53, Fosnavåg, Eros AS 42%
 86. Chrisma AS, 53, Tromsø, fam. Pettersen
 87. Oddvar Nes AS, 51, Botnhamn, Trond Berntsen och Oddvar Nes
 88. Partrederiet Johrema DA, 50, Stolmen, fam. Njåstad

Då det finns väldigt många fiskeriföretag i Norge är det fullt möjligt att jag missat några. Källorna är fiskebat.no, proff.no och pelagisk.net samt företagens hemsidor.

Magne Arvesen & Sønner AS bedriver fiskeriverksamhet i flera dotterbolag, det störst av dem är Engenes Fiskeriselskap AS. Andra fiskeriföretag i koncernen är Nordsild Havfiske AS och Nordhavet AS. Dessutom driver företaget bensinstationer och fiskodling samt handelsverksamhet.

Ägarna av Fosnavaag Holding AS är nära släkt med Per-Magne Eggesbø och släkt med ägaren av Olympic Havfiske AS. Per Magne Eggesbø är för sin egen del huvudägare i Eros AS och nära släktingar äger resten av företaget. Erso AS är delägare med 65% i Ramoen AS, med 42% i Traal AS där familjen Eggesbø äger ytterligare 12% och Arctic Swan AS 8%. Ägaren av Arctic Swan AS är sannolikt när släkt med ägarna av Fosnavaag Holding AS men om andra familjer med namnet Remøy är släkt med dem är oklart.

I Eidesvik Havfiske AS ingår fiskeriföretagen Elizabeth AS och Bømmelbas AS samt fiskodlingsföretag och fiskindustriföretag. Halstensen Holding AS äger K. Halstensen AS, Gardar AS och Halstensen Granit AS. Liegruppen bedriver även bilhandel och en del andra verksamheter vid sidan av fisket. I Atlantic Seafish AS ingår Kvitungen AS (Polarbris) och Atlantic Longline AS.

Bømmelfjord AS är moderbolag i en koncern där Eidesvik Invest AS är huvudbolaget. I koncernen ingår främst offshoreverksamheter men Eidesvik Invest AS som äger 49% i fiskeriföretaget Trygvason AS. Ägare är en familj Eidesvik som också äger 2,5% i Trygvason AS. Familjen Lønning äger resten. Det är väl sannolikt att de olika familjerna Eidesvik i Bømlo är släkt med varandra på nåt sätt, men de behöver ju inte vara nära släkt.

Strand Fiskeriselskap AS har dotterbolagen Havbryn AS och Fiskeskjer AS medan Veibust Fiskeriselskap AS har dotterbolagen Havstål AS, Havsskjer AS och Havskår AS.

Skarsfjorden Holding AS har dotterbolagen Selvåg Senior AS och Meløyfjord Fiskeriselskap AS. I C. Aamodt AS ingår Aamodt Fiskeri AS och Sille Marie AS. Ivan Ulsund Rederi AS består av fiskeriföretagen Trønderbas AS, Brusøyskjær AS (Trønderkari) och Albacore AS.

Ägarna av H. Østervold AS är nära släkt med ägarna av Østerbris Invest AS. Om de är släkt med övriga familjer med samma namn är oklart men de är från samm orter så det är väl inte helt osannolikt även om de kanske inte är nära släkt. Østervold är förresten samma som Austevoll, bara på olika norskt språk och innan 1889 var det officiella namnet på kommunen Austevoll faktiskt Østervold.

Familjen Taranger kontrollerar även Magnarson AS då Aksel Økland är en nära släkting. Taranger Fiskeriselskap äger dessutom 100% i Østanger AS förutom 49% i Magnarson AS. Gerda Marie Holding AS är via dotterbolaget Gerda Marie AS också delägare i Havglans AS med 42,5% av aktierna.

Sjøvik AS bedriver fiske i Marocko och Västsahara samt äger 49% i Midsund Fiskebåtrederi som bedriver fiske i Norge.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!