Veckans båt – SD 846 Paulona

SD 846 Paulona som byggdes på Hällevikstrands varv 1934 är mer känd under det namn som båten senare fick som forskningsfartyg, Belone. Det senare namnet är det latinska ordet för näbbgäddefamiljen.

Båten byggdes troligen för ägare på Tjärnö där båten ska ha funnits mellan 1934 och 1937. Därefter var den hemmahörande på Nordkoster som SD 846 Paulona. Om den också hette så på Tjärnö verkar vara okänt liksom vilka ägarna på Tjärnö och Nordkoster var.

Belone

Båten finns inte med i boken Fiskebåtarna och varven från 2002. Däremot finns den nämnd i Fiskebåtarna & varven, skeppsbyggarna från 2016. Där hävdar de att den byggdes som till forskningsfartyg och användes vid Klubbans marinbiologiska station i Östersidan. I boken där den nämns finns inget om att Tjärnö skulle ha varit den första hemmahamnen men det nämns däremot på Sjöhistoriska museets hemsida.

På Sjöhistoriska museets hemsida uppges att den 1970 byggdes om för att bli forskningsfartyg för Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet. Fartyget byggdes då delvis om och klassades som passagerarfartyg och namnändrades. Klubbans marinbiologiska station i Östersidan är en del av Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet.

Klubbans marinbiologiska station med Belone vid kaj

Belone används fortfarande på Klubban för utbildningsändamål. Båten är nästan 13,5 meter lång, nästan 5 meter bred och har ett bruttotonnage på 24 ton.

Sen 2013 är Belone också k-märkt med följande motivation:

Belone är ett klassiskt fiskefartyg som förr var verksamt i räkfiske. Från 1943 till 1970 hörde hon hemma i Strömstad med namnet Paulona, SD 846. Fartyget representerar det betydelsefulla kustfisket. Från 1970 övergick fartyget till att bli forskningsfartyg för Institutionen för biologisk grundutbildning vid Uppsala universitet. Fartyget byggdes då delvis om och klassades som passagerarfartyg och namnändrades till Belone (latin för näbbgädda).

I Strömstad som ort har dock båten aldrig hört hemma men förstås i Strömstadsområdet.

Totalt finns det 10 k-märkta fiskebåtar eller snarare för detta fiskebåtar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!