HKPO har feltolkat EU-beslut om torskfiske

Havs- och Kustfiskarnas PO (HKPO) har för sin del helt misstolkat EU:s beslut om torskfiskestopp i ett uttalande de publicerade i juli. De har blandat ihop det passiva fiskets bifångster med det pelagiska fiskets fiktiva bifångster. Beslutet om torskfisketoppet när det gäller bifångster är följande:

Yrkesfiskare, som oavsiktligt får torsk som bifångst, får landa sin fångst om de fiskat efter pelagiska arter (till exempel sill/ strömming) och använt redskap som har en maskstorlek på högst 45 mm.

Småskaliga kustfiskare som använder så kallade passiva redskap får landa torsk upp till 10 % av totalvikten på landningen, under förutsättning att de tidigare har landat torsk som bifångst.

I praktiken betyder att om det pelagiska fisket har några bifångster av torsk får de landa torsken om de fiskat med trål som har mindre maskor än 45 mm. Det gäller allt pelagiskt fiske. Detta gällde i praktiken även innan stoppet och innebär alltså ingen förändring. Bifångsterna i det pelagiska fisket är dock minimala, faktiskt för det mesta obefintliga, enligt de kontroller som görs. Dessa kontroller görs dock inte till havs, men det fisnn inget som tyder på att de palgiska fiskebåtarna i Östersjön får några större mängder torsk, om ens något, som bifångst.

Regeln om 10% gäller inte det storskaliga pelagiska fisket utan bara det småskaliga fisket med garn och backor (långrev).

HKPO har helt och hållet blandat ihop reglerna. Deras uttalande om fiskestoppet är med andra ord totalt felaktigt vad det gäller stycket om det pelagiska fisket och deras påstådda bifångster. Dels har de missuppfattat 10-procentregeln, dels hittar de på om bifångster i det pelagiska fisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!