DFPO kritiska till de föreslagna kvoterna i Östersjön

Som tidigare rapporterats innehåller EU-kommissionens förslag till kvoter i Östersjön är 2020 i princip bara sänkningar av kvoterna. Dessutom totalt fiskestopp för torskfisket i östra Östersjön. Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) är mycket kritiska till stora delar av förslaget:

– I lyset af den biologiske rådgivning er Kommissionens forslag for visse arter ikke overraskende. Men for torsk og sild i den vestlige del af Østersøen har Kommissionen sat den forkerte kurs og er gået længere end biologisk nødvendigt, siger Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening.

[…]

Det er særligt Kommissionens forslag for torsk i den vestlige del af Østersøen, som skaber stor frustration i fiskeriet. Kommissionen går længere end den biologiske rådgivning og foreslår en reduktion af kvoten i 2020 med hele 68 pct. i forhold til 2019.

– For i år fik vi en stigning i kvoten på 70 pct., og nu foreslås det, at kvoten skal reduceres med 68 pct. Det er ikke til at leve med disse yo-yo-kvoter, som hverken kommer fiskerne eller torskebestanden til gode, siger Kim Kær Hansen, næstformand i Danmarks Fiskeriforening.

Att ena året höja kvoten med 70% för att året efter sänka den med 68% förefaller onekligen mycket märkligt. Sådana drastiska förändringar upp och ner med kvoterna gör det omöjligt för yrkesfiskare att planera. Frustrationen hos de danska yrkesfiskarna är förståelig på denna punkt.

När det gäller fiskestoppet på torsk i östra Östersjön menar DFPO att det kanske är nödvändigt men samtidigt är det inte rätt att yrkesfiskarna ska betala för något som de inte orsakat:

– EU har nu over flere år bestræbt sig på at forvalte torsk i Østersøen efter ufleksible og firkantede forvaltningsplaner. Det må da give stof til eftertanke at fiskeriets påvirkning af bestanden er så lille, at forvaltningsplanerne ikke virker efter hensigten. Vi har brug for en forvaltning, som inddrager fiskernes viden og også giver plads til fiskeriet, siger Michael Andersen, chefbiolog i Danmarks Fiskeriforening.

Han påpeger også, at det er Danmarks Fiskeriforenings anbefaling at droppe den foreslåede lukkeperiode og fastsætte en kvote for torsk i den vestlige del af Østersøen på niveau med kvoten for 2019.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!