Familjen Ryberg expanderar i Danmark

Björn Ryberg och hans svåger Urban Lorentsson, båda bosatta på Rörö, har för sin del köpt Jette Kristine E 727 ApS i Danmark via det nybildade bolaget Rylo Danmark ApS. Björn Rybergs far Anders Ryberg äger för sin del en mindre del av aktierna i Rylo Danmark ApS. Jette Kristine E 727 ApS äger fiskebåten E 727 Jette Kristine. Tidigare ägare av Jette Kristine E 727 ApS var Niels Arne Hounisen. Det uppköpta företaget hörde tidigare hemma i Esbjerg men det har numera adress i Skagen.

E 727 Jette Kristine i Skagen. Bild: Bendt Nielsen

E 727 Jette Kristine har fiskerättigheter för sperling (vitlinglyra), tobis, brisling (skarpsill), makrill och sill dvs i stort sett samma arter som Themis Fiskeri A/S har fiskerättigheter till idag. Men Jette Kristine har huvuddelan av sina rättigheter i Nordsjön medan Themis Fiskeri A/S har stora fiskerättigheter i Östersjön. Themis Fiskeri A/S som har fiskebåten S 144 Themis ägs huvudsakligen av Anders Ryberg och Björn Ryberg.

Jette Kristine E 727 ApS och Themis Fiskeri A/S äger tillsammans en majoritet av bolaget Ejendomsselskabet av 7.7.2008 ApS som äger en terminal och kajanläggning i Thyborøn i Danmark.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!