Danska fiskerättigheter för tobis 2019

Tobis är tillsammans med brisling (skarpsill) den viktigaste fisken för den danska fiskmjölsindustrin. Tobis fiskas med så kallad semipelagisk trål (egentligen en slags bottentrål) i Nordsjön, framförallt på Dogger bank men även på andra relativt grunda områden med grusbottnar. Det är ett tidsmässigt begränsat fiske som pågår april-juni med huvuddelen av fisket i maj-juni.

Danmark och Norge har nästan hela kvoten för tobis och Sverige har för sin del en liten andel. Den största andelen är den danska.

Fiskerättigheterna för tobis innehas till stor del av samma fiskebåtar och företag som fiskerättigheterna för brisling. Svenskägda företag har dock mindre betydelse. L25 Aslan och L 811 Mini-Knak är att betrakta som kvotbåtar.

HG 265 Asbjørn. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Faktiska danska fiskerättigheter för tobis 2019, båt, ton, hemmahamn, ägare

 1. HG 265 Asbjørn, 11 710, Hirtshals, Asbjørn A/S
 2. S 264 Astrid, 9 532, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 3. HG 333 Isafold, 8 745, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 4. S 349 Gitte, 8 542, Skagen, Gitte Henning A/S
 5. S 205 Ceton, 6 172, Skagen, Gifico ApS
 6. E 349 Cattleya, 5 716, Esbjerg, Cattleya A/S
 7. S 144 Themis, 5 272, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 8. HG 62 Beinur, 5 100, Hirtshals, Beinur A/S
 9. HG 63 Brestur, 4 872, Hirtshals, TN Hirtshals ApS
 10. L 25 Aslan, 4 770, Thyborøn, Fiskeriselskabet 2BIS ApS
 11. E 727 Jette Kristine, 3 860, Esbjerg, Jette Kristine E 727 ApS
 12. L 649 Martine, 2 184, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 13. HG 264 Ruth, 2 170, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 14. AS 202 Neptun, 1 912, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S
 15. L 811 Mini-Knak, 1 789, Thyborøn, P/R Mini-Knak
 16. L 673 Meilsø, 1 773, Thyborøn, P/R Meilsø
 17. L 106 Monsun, 1 762, Thyborøn, Christer og Lennart Fiskeri A/S
 18. L 229 Lykke Hametner, 1 666, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen
 19. S 549 Stefanie, 1 581, Skagen, August A/S
 20. S 149 Birthe, 1 528, Skagen, Gitte Henning A/S
 21. S 364 Rockall, 1 489, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 22. L 228 Susanita, 1 276, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen
 23. L 573 Hallingsø, 1 238, Thyborøn, P/R Hallingsø
 24. L 227 Grethe Hviid, 1 092, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen
S 264 Astrid. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Innehav av danska fiskerättigheter för tobis i Nordsjön 2019, båt, andel, ton, hemmahamn, ägare

 1. S 264 Astrid, 9,00%, 9 129, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 2. HG 333 Isafold, 8,01%, 8 125, Hirtshals, P/R HG 333 Isafold
 3. S 349 Gitte, 7,82%, 7 932, Skagen, Gitte Henning A/S
 4. HG 265 Asbjørn, 7,38%, 7 486, Hirtshals, Asbjørn A/S
 5. HG 264 Ruth, 6,55%, 6 644, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 6. S 205 Ceton, 5,66%, 5 741, Skagen, Gifico ApS
 7. E 349 Cattleya, 5,64%, 5 680, Esbjerg, Cattleya A/S
 8. HG 62 Beinur, 4,67%, 4 737, Hirtshals, Beinur A/S
 9. S 144 Themis, 4,58%, 4 646, Skagen, Themis Fiskeri A/S
 10. HG 63 Brestur, 4,46%, 4 524, Hirtshals, TN Hirtshals ApS
 11. L 25 Aslan, 4,37%, 4 433, Thyborøn, Fiskeriselskabet 2BIS ApS
 12. E 727 Jette Kristine, 3,54%, 3 591, Esbjerg, Jette Kristine E 727 ApS
 13. AS 464 Stella Nova, 2,79%, 2 830, Grenå, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS
 14. L 649 Martine, 2,00%, 2 029, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 15. AS 202 Neptun, 1,75%, 1 775, Grenå, Odeskar Fiskeri A/S
 16. L 106 Monsun, 1,74%, 1 765, Thyborøn, Christer og Lennart Fiskeri A/S
 17. L 811 Mini-Knak, 1,64%, 1 664, Thyborøn, P/R Mini-Knak
 18. L 673 Meilsø, 1,62%, 1 643, Thyborøn, P/R Meilsø
 19. L 229 Lykke Hametner, 1,53%, 1 552, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen
 20. S 364 Rockall, 1,47%, 1 491, Skagen, Astrid Fiskeri A/S
 21. S 549 Stefanie, 1,45%, 1 471, Skagen, August A/S
 22. S 149 Birthe, 1,40%, 1 420, Skagen, Gitte Henning A/S
 23. L 228 Susanita, 1,17%, 1 187, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen
 24. L 573 Hallingsø, 1,13%, 1 146, Thyborøn, P/R Hallingsø
 25. L 227 Grethe Hviid, 1,00%, 1 014, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen

Jag räknar Henning Kjeldsen som reell ägare til Gitte Henning A/S, August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS. Familjen Knak är huvudägare i P/R Hallingsø, P/R Meilsø och P/R Mini-Knak. Familjen Tindskard äger Beinur A/S och TN Hirtshals ApS.

Faktiska danska fiskerättigheter för tobis per företag totalt 2019, företag, ton, hemmahamn, ägare

 1. Henning Kjeldsen, 13 835, Skagen
 2. Asbjørn A/S, 11 710, Hirtshals, fam. Magnusen
 3. Astrid Fiskeri A/S, 10 841, Skagen, fam. Johansson
 4. Tindskard, 9 972, Hirtshals, fam. Tindskard
 5. P/R HG 333 Isafold, 8 745, Hirtshals, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 6. Gifico ApS, 6 172, Skagen, fam. Claesson
 7. Cattleya A/S, 5 716, Esbjerg, Flemming Pedersen
 8. Themiskoncernen, 5 272, Skagen, fam. Ryberg
 9. John-Anker Hametner Larsen, 4 726, Thyborøn
 10. TripleNine, 4 770, Thyborøn, fam. Koppernæs
 11. Knak, 4 800, Thyborøn, fam. Knak
 12. Jette Kristine E 727 ApS, 3 860, Esbjerg, fam. Hounisen
 13. Rederiet Ruth A/S, 2 170, Hirtshals, Gullak Madsen
 14. Odeskar Fiskeri A/S, 1 912, Grenå, fam. Andersson
 15. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 1 762, Thyborøn, fam. Jansson

Innehav av danska fiskerättigheter för tobis per företag totalt 2019, företag, ton, hemort, ägare

 1. Henning Kjeldsen, 12 852, Skagen
 2. Astrid Fiskeri A/S, 10 710, Skagen, fam. Johansson
 3. Tindskard, 9 261, Hirtshals, fam. Tindskard
 4. P/R HG 333 Isafold, 8 125, Hirtshals, Lise Bjørn Jørgensen och Karsten Mølgaard
 5. TripleNine, 8 057, Thyborøn, fam. Koppernæs
 6. Asbjørn A/S, 7 486, Hirtshals, fam. Magnusen
 7. Rederiet Ruth A/S, 6 644, Hirtshals, Gullak Madsen
 8. Gifico ApS, 5 741, Skagen, fam. Claesson
 9. Themiskoncernen, 4 646, Skagen, fam. Ryberg
 10. Lingbank-koncernen, 4 471, Hanstholm, fam. Rasmussen
 11. Knak, 4 453, Thyborøn, fam. Knak
 12. John-Anker Hametner Larsen, 4 268, Thyborøn
 13. Jette Kristine E 727 ApS, 3 591, Esbjerg, fam. Hounisen
 14. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 2 830, Grenå, fam. Bryngelsson
 15. Odeskar Fiskeri A/S, 1 775, Grenå, fam. Andersson
 16. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 1 765, Thyborøn, fam. Jansson

Läs mer:

Källor: Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister och CVR

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!