Fiskodling i Europa

Fiskodlingen inom EU (siffror för 2014) domineras viktmässigt av Spanien med 23% av produktionen följt av Storbritannien (17%), Frankrike (16%), Italien (12%) och Grekland 8%. Utanför EU är Norge, Island och Färöarna stora producenter.

Värdemässigt är Storbritannien störst med 24% av produktionen följt av Frankrike (18%), Spanien (12%), Grekland (11%) och Italien (10%). De flesta företag som är aktiva i fiskodlingsbranschen är småföretag med färre än 10 anställda.

Viktmässigt är odlingen av musslor störst. Medelhavsmusslor står för 25% av produktionen följt av lax (15%) blåmusslor (11%), regnbåge (11%) och stillahavsostron (10%).

Medelhavsmusslor producerades främst i Spanien (63% av EU-produktionen) och Italien (27%). Lax producerades huvudsakligen i Storbritannien (94% av den totala produktionen) och Irland (5%). Stillahavsostron främst i Frankrike (88%) och Irland (7%). Regnbåge odlades huvudsakligen i Danmark (32%), Frankrike (25%), Spanien(11%) och Storbritannien (10%).

Värdemässigt är dock lax mest värt och stod för 23% av det totala värdet på odlad fisk. Därefter följer stillahavsostron (14%), guldsparid (13%), regnbåge (11%) och havsabborre (8%). Grekland är det viktigaste landet när det gäller odling av guldsparid och havsabborre.

Produktionen av lax (Salmo salar); domineras av internationella storföretag med dotterbolag i Storbritannien. 2014 producerades 190 000 ton inom EU varav Storbritannien stod för 179 000 ton.

Företagen är Mowi (tidigare Marine Harvest) (producerade 60 000 ton år 2017), Scottish Seafarms (31 000), The Scottish Salmon Co (25 000), Cooke Aquaculture (20 000) och Grieg Seafood (12 000) år 2017. Totalt producerades 157 000 ton i Storbritannien år 2017. I Norge producerades samma år 1 087 000 ton. Scottish Salmon Co ägs numera av färöiska Bakkafrost. Mowi och Grieg är norska företag och Cooke är kanadensiskt. All tre har de verksamhet i hela världen. Cooke, Salmar, Mitsubishi (ägare av Cermaq), Camanchaca och Blumar är också verksamma i fiskeribranschen. Huvudägare i Lerøy är Austevoll ASA, ett av världens största pelagiska fiskeriföretag.

När det gäller produktionen av havsabborre (Dicentrarchus labrax, seabass) så producerades 64 000 ton inom EU år 2014. Grekland stod för 32 000 ton. Grekland producerade också 51 000 ton guldsparid (Sparus aurata, seabream) av de totalt 85 000 ton som producerades inom EU. Guldsparid kallas ibland guldbraxen. 2018 producerade Grekland 50 000 ton havsabborre och 67 000 ton guldsparid.

De företag som producerade havsabborre och guldsparid var bland annat de grekiska företagen Andromeda (sen 2016 ägt av Amerra Capital), Nireus Aquaculture och Selonda Aquaculture. Dessa tre företag är idag börsnoterade men är uppköpta av Amerra Capital Management and Mubadala Investment och ska slås ihop. Selonda som är störst producerar totalt 32 000 ton havsabborre och guldsparid per år i Grekland medan Andromeda och Nireus har produktion i Grekland och Spanien. Det sammanslagna bolaget kommer att dominera produktionen av odlad havsabborre och guldsparid med en total produktion av omkring 70 000 ton efter att produktionskapacitet för 10 000 ton sålts. Amerra Capital är dessutom ägare av fler företag i olika grenar inom fiskodlingsbranschen som exempelvis norska AquaShip och Biomega Group AS.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!