Missnöje med Östersjöns fiskekvoter

Igår offentliggjordes kvoterna för Östersjön inför 2020. Ingen är nöjd. Danska yrkesfiskare är mycket missnöjda med att kvoten för torsk i västra Östersjön minskar då torsken där inte har några problem med småväxthet, matbrist och sjukdomar. De menar att fisket riskerar att slås ut för gott och är missnöjda med att konsekvenserna för yrkesfiskarna inte utretts i förväg.

Det sistnämnda är problematiskt men jag ser inte att minskningen av torskkvoten i västra Östersjön skulle vara felaktig på något sätt. Danska fiskare stoppa huvudet i sanden och vägrar se problemen på ett sätt som är ganska typiskt för dem.

Svenska sillfiskare är missnöjda då även sillkvoten sänks rejält. De menar att det är en helt felaktig och meningslös åtgärd. Jag är benägen att hålla med, men samtidigt så tyder felrapporteringen av skarpsill som sill att sillkvoten sannolikt varit för stor under flera år. Därför är en sänkning av sillkvoten ändå inte felaktig eller obegriplig.

Miljörörelser som WWF är missnöjda med kvoterna eftersom allt fiske inte stoppas omedelbart. De kritiserar överfisket i Östersjön trots att något sådant inte förekommit på årtionden. De är missnöjda för att kvoten för vårlekande östersjösill (rügensill, WBSS) inte sänks till noll och att det finns en bifångskvot för torsk i östra Östersjön. De glömmer bort att en stor del av rügensillen fiskas i Skagerak ihop med nordsjösillen och att kvoten inte kan sättas till noll då det skulle innebär att allt sillfiske i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön också måste stoppas. Deras inställning är helt oseriös och utan verklighetskontakt.

WWF anser också att skarpsillskvoten och sillkvoten borde sänkts mycket mer. Denna åsikt bygger de på ett felaktigt antagande, nämligen att torsken i östra Östersjön behöver skarpsill som mat. Men den småvuxna torsken äter inte skarpsill, den konkurrerar istället med skarpsillen om maten. Att sänka skarpsillskvoten är därför med stor sannolikhet negativt för torsken i Östersjön. Det hade nog varit mer rimligt att öka skarpsillskvoten.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!