Världens mest odlade fiskarter

De mest odlade fiskarterna i världen är olika karpfiskar och andra fiskar som lever i sötvatten och äter växter. Karpfiskar (inklusive Catla och Carassius) står för cirka 50% av fiskodlingen i världen medan tilapia-fiskar står för cirka 10%. Den mest odlade saltvattensfisken är atlantlax som står för 4% av den totala mängden odlad fisk.

När det gäller odlade skaldjur står en enda art, Penaeus vannamei (Vannameiräka), för över 50% av produktionen. Tigerräka (Penaeus monodon), Röd sumpkräfta (Procambarus clarkii) och Kinesisk ullhandskrabba (Eriocheir sinensis) står för cirka 10% vardera av skaldjursproduktionen från odlingar.

Ostron står för 28% av odlingen av musslor. Ruditapes philippinarum står för ytterligare 25% av produktionen av odlade musslor medan pilgrimsmusslor står för ytterligare 11%.

Asien dominerar fiskodlingen totalt med närmare 90% av produktionen. Kina står ensamt för över 60%. Huvuddelen av det som odlas i Kina är karpfiskar. Inget land utanför Asien står för mer än 2% av produktionen från fisk- och skaldjursodling. Förutom Kina är Indien, Indonesien, Vietnam och Bangladesh viktiga producenter av odlad fisk.

Odlad lax som är den odlade fisk vi äter mest av i Europa tillhör de tio mest odlade fiskarterna och i Europa är det den mest odlade fisken. Norge, Chile, Kanada och Storbritannien är de länder som dominerar odlingen av lax.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!