Eftersom torsk föredrar sill som mat bör skarpsillfisket ökas

Kvoten på skarpsill i Östersjön är för låg och sillkvoten för hög. Det begränsar möjligheterna att fiska rationellt och har lett till felrapportering av skarpsill som sill. I praktiken fiskas sillkvoten därför inte upp medan det fiskas mer skarpsill än vad kvotbesluten (beslutad TAC) tillåter. Felrapporteringen förvärrar dessutom problemet och kanske till och med skapat problemet.

Liten torsk, skarpsill och sill konkurrerar om samma föda. Stor torsk föredrar att äta sill men äter även skarpsill om ingen sill finns att få tag på. Mycket skarpsill leder därför till mindre sill och matbrist för torsken när den är liten

Huvuddelen av skarpsillen återfinns i de norra delarna av egentliga Östersjön. Den visar där upp tydliga tecken på undernäring, dvs matbrist. I norra delen av egentliga Östersjön finns idag ingen torsk på grund av syrefria bottnar som omöjliggör lek och fortplantning. Där finns inte heller tillräckligt med mat. Varken för skarpsillen eller sillen Skarpsillen konkurrerar ut sillen då det finns så stora mängder skarpsill.

I de södra delarna av egentliga Östersjön finns det torsk. Men den är liten och mager på grund av matbrist och parasiter. Där finns också mycket skarpsill. Det betyder sannolikt att skarpsillen konkurrerar ut den småväxta torsken om födan. Den småväxta torsken kan inte äta sill och skarpsill för att den är för liten. I södra delen av egentliga Östersjön leker rügensillen (WBSS). Beståndet har minskat kraftigt under senare år. En orsak kan vara det stora skarpsillbestånd som både äter sillyngel och konkurrerar om födan i övrigt. Småväxt torsk som finns i massor äter också sillyngel.

Det finns alltså en mängd orsaker till att öka skarpsillsfisket. Att öka skarpsillfisket skulle gynna både sillen och torsken. Det skulle skapa en positiv spiral.

Att minska skarpsillsfisket får motsatt effekt. Det skapar en negativ spiral med allt mindre sillbestånd och allt mindre torskbestånd. Det ökar konkurrensen om maten vilket ger undernärd skarpsill, undernärd sill och undernärd torsk.

En ökning av skarpsillsfisket förefaller vara det enda rätta. De som föreslår motsatsen (politiker, landshövdingar, miljörörelser, sportfiskare, många forskare med flera) har sannolikt fel och deras föreslagna åtgärder kommer att förvärra läget med än sämre förhållanden för torsken och ännu mindre sillbestånd.

PS. Jag har tidigare haft uppfattningen att torsk främst ätit skarpsill men har genom samtal med yrkesfiskare nu förstått att det är fel. Det har gjort det lättare att förstå orsakskedjorna i problemet med fiskbestånden i Östersjön och hur allt hänger ihop.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!