Danska fiskerättigheter för mørksej och kuller 2019

Sej eller gråsej som arten egentligen heter på svenska heter mørksej på danska medan kolja heter kuller. På norska heter kolja hyse. Kolja och sej fiskas av danska fiskare i Kattegatt, Skagerak och Nordsjön. Det är intressant nog bara delvis samma båtar som också fiskar torsk i dessa hav. Inslaget av kvotbåtar är helt klart mindre än när det gäller torsk, de jag kan hitta är FN 43 Jerup och FN 249 Tabita. Å andra sidan finns det kanske fler räk- och kräfttrålare som har lite större fiskerättigheter för sej än för torsk.

Faktiska fiskerättigheter är inklusive byten och liknande och gäller för innevarande år. Innehav av fiskerättigheter är hur mycket båten och företaget har utan byten. Skillnaderna är små när det gäller sej och kolja.

HM 555 Kingfisher. Bild: Thyborøn Skibs & Motor

Faktiska fiskerättigheter för mørksej per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • HM 555 Kingfisher, 520, Hanstholm, Ny-Kingfisher A/S
 • HM 128 Borkumrif, 384, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 359, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • L 649 Martine, 328, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • HM 228 Pondus, 306, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • HM 635 Karbak, 256, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • L 120 Linette, 242, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%
 • FN 294 Tabita, 232, Strandby, Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
 • S 449 Myggenes, 206, Skagen, Lynge Fiskeri ApS (såld till Norge i sept)
 • R 231 Ocean Laura, 136, Nexø, P/R Ocean Laura
 • L 56 Anna-Lise, 131, Thyborøn, familjen Rom
 • S 149 Birthe, 128, Skagen, Gitte Henning A/S
 • HG 236 Milton, 124, Hirtshals, Jan Milton Woller
 • S 386 Casilo, 123, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • L 654 Pia Glanz, 100, Thorsminde, fam. Christensen
 • RI 372 Anni Nielsen, 98, Hvide Sande, Jakob Møller Jensen
 • L 153 Malle, 84, Oddesund, Tommy Bach
 • L 757 Aaltje Postmaa, 80, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • FN 104 Carpe Diem, 76, Østerby, FN 104 Carpe Diem ApS
 • S 255 North Sea, 73, Skagen, S 255 North ApS
 • FN 234 Canopus, 69, Østerby, FN 234 Canopus ApS
 • FN 461 Magnus, 63, Strandby, FN 462 Jeanne ApS
 • FN 43 Luna Jerup, 61, Østerby, Cyrano II ApS
 • RI 275 Karinette, 59, Hvide Sande, Christoffer Iversen
 • S 226 Emli Pilegaard, 56, Skagen, S 226 ApS
 • HM 335 Flipper, 53, Hanstholm, Fiskeriselskabet Flipper ApS
 • FN 436 Tove Kajgård, 52, Strandby, Tove Kajgaard ApS
 • S 281 Elin, 51, Skagen, S 281 Elin ApS
 • FN 426 Kjølpen, 50, FN426 Kjølpen ApS

Innehav av fiskerättigheter för mørksej per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • HM 555 Kingfisher, 10,17%, Hanstholm, Ny-Kingfisher A/S
 • HM 128 Borkumrif, 7,51%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 7,03%, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • L 649 Martine, 6,42%, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • HM 228 Pondus, 6,00%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • L 120 Linette, 4,73%, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%
 • FN 294 Tabita, 4,68%, Strandby, Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
 • HM 635 Karbak, 4,53%, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • R 231 Ocean Laura, 2,67%, Nexø, P/R Ocean Laura
 • S 149 Birthe, 2,50%, Skagen, Gitte Henning A/S
 • S 386 Casilo, 2,49%, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • HG 236 Milton, 2,42%, Hirtshals, Jan Milton Woller
 • L 654 Pia Glanz, 2,41%, Thorsminde, fam. Christensen
 • L 56 Anna-Lise, 2,33%, Thyborøn, familjen Rom
 • RI 372 Anni Nielsen, 1,91%, Hvide Sande, Jakob Møller Jensen
 • FN 43 Luna Jerup, 1,87%, Østerby, Cyrano II ApS
 • L 153 Malle, 1,65%, Oddesund, Tommy Bach
 • L 757 Aaltje Postmaa, 1,56%, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • FN 104 Carpe Diem, 1,49%, Østerby, FN 104 Carpe Diem ApS
 • FN 461 Magnus, 1,48%, Strandby, FN 462 Jeanne ApS
 • S 255 North Sea, 1,43%, Skagen, S 255 North ApS
 • FN 234 Canopus, 1,34%, Østerby, FN 234 Canopus ApS
 • RI 275 Karinette, 1,16%, Hvide Sande, Christoffer Iversen
 • S 226 Emli Pilegaard, 1,09%, Skagen, S 226 ApS
 • HM 335 Flipper, 1,04%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Flipper ApS
 • FN 436 Tove Kajgård, 1,01%, Strandby, Tove Kajgaard ApS
 • S 281 Elin, 1,01%, Skagen, S 281 Elin ApS

Henning Kjeldsen äger Gitte Henning A/S och hans fru äger Nordstrand Fiskeri ApS. Dessa två företag samt August A/S kan räknas som kontrollerade av Henning Kjeldsen. Han har dessutom inflytande även på Karen Nielsen ApS och Lynge Fiskeri ApS. Han är också en av de största innehavarna av pelagisk fiskerättigheter.

Jens Peter Langer är också delägare i ett stort pelagiskt fiskeriföretag, Brdr. Langer A/S medan Kristian Barslund Jensen är ägare av ett av Danmarks största fiskeriföretag, räkfiskeföretaget Ocean Prawns A/S.

Faktiska fiskerättigheter för mørksej per företag 2019, namn, ton, hemort, ägare

 • Ny-Kingfisher A/S, 520, Hanstholm, Svenn Anker Gasberg Grønkjær 78%
 • Henning Kjeldsen, 478, Skagen
 • Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 384, Hanstholm, fam. Nielsen
 • Karen Nielsen ApS, 359, Hanstholm, Johnni Kaalund Munksgaard
 • Fiskeriselskabet Pondus ApS, 306, Hanstholm, fam. Sand
 • HJ Fiskeri Harboøre ApS, 256, Harboøre, Hans Jørgen Jensen och Jens Peter Langer
 • Alfred Fisker Hansen, 242, Thyborøn
 • Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS, 232, Strandby, Strandby Fiskerihavn/Strandby Fiskeriforening
 • Lynge Fiskeri ApS, 206, Skagen, Lindy Harald Lynge (sålt sin båt till Norge i sept)
 • P/R Ocean Laura, 136, Nexø, Kristian Barslund Jensen & Per Lund-Hansen
 • Familjen Rom, 131, Thyborøn
 • Jan Milton Woller, 124, Hirtshals
 • S 386 Casilo ApS, 123, Skagen, Henrik Verner Terpet & Brian Sørensen
 • Fam. Christensen, 100, Thorsminde
L 649 Martine. Bild: Sydney Sinclair

För kuller (kolja) är det i stort sett samma båtar som har fiskerättigheter som det är för mørksej. August A/S, Gitte Henning A/S och Nordstrand Fiskeri ApS är företag som kan anses kontrollerade av Henning Kjeldsen. Han har också inflytande i Karen Nielsen ApS och Lynge Fiskeri ApS.

Aaltje Postma L 757 ApS ägs av Tamme Bolt och Amy ApS av hans farbror Tamme Egbert Bolt.

Faktiska fiskerättigheter för kuller i Nordsjön per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • L 649 Martine, 118, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • HM 555 Kingfisher, 117, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 • HM 635 Karbak, 115, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • L 757 Aaltje Postmaa, 83, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 73, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • S 449 Myggenes, 69, Skagen, Lynge Fiskeri ApS (såld till Norge i sept)
 • HM 128 Borkumrif, 51, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • S 549 Stefanie, 46, Skagen, August A/S
 • L 56 Anna-Lise, 44, Thyborøn, familjen Rom
 • HM 228 Pondus, 40, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • L 654 Pia Glanz, 40, Thorsminde, fam. Christensen
 • L 120 Linette, 37, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%
 • R 231 Ocean Laura, 35, Nexø, P/R Ocean Laura

Innehav av fiskerättigheter för kuller i Nordsjön per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • L 649 Martine, 10,00%, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • HM 555 Kingfisher, 10,00%, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 • HM 635 Karbak, 10,00%, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • L 757 Aaltje Postmaa, 7,14%, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 6,25%, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • HM 128 Borkumrif, 4,38%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • S 549 Stefanie, 3,95%, Skagen, August A/S
 • L 56 Anna-Lise, 3,74%, Thyborøn, familjen Rom
 • HM 228 Pondus, 3,44%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • L 654 Pia Glanz, 3,72%, Thorsminde, fam. Christensen
 • L 120 Linette, 3,17%, Thyborøn, Alfred Fisker Hansen 80%
 • R 231 Ocean Laura, 2,98%, Nexø, P/R Ocean Laura
 • S 149 Birthe, 2,50%, Skagen, Gitte Henning A/S
 • L 382 Ceal II, 1,99%, Thyborøn, Fiskeripuljen Thyborøns Kvoteselskab A/S
 • RI 468 Juli-Ane, 1,92%, Hvide Sande, Ri 468 Juli-Ane ApS
 • RI 527 Vibeke Bram, 1,83%, Hvide Sande, Kurt Adsersen
 • L 625 Maritana, 1,79%, Thyborøn, Amy ApS
 • L 153 Malle, 1,69%, Oddesund, Tommy Bach
 • HM 120 Astoria, 1,46%, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • T 138 Poseidon, 1,24%, Hanstholm, T 138 Poseidon A/S
HM 120 Astoria. Bild: Willem Harlaar

Det är i huvudsak samma båtar som har fiskerättigheter för kuller i Skagerak och Kattegatt som har fiskerättigheter i Nordsjön. Det är dock båtar från Hvide Sande och fler från Skagen.

Faktiska fiskerättigheter för kuller i Skagerak och Kattegatt per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • HM 555 Kingfisher, 95, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 • HG 15 Luanda, 53, Hirtshals, Brian Normann Christensen
 • HM 120 Astoria, 47, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • FN 294 Tabita, 48, Strandby, Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
 • S 549 Stefanie, 46, Skagen, August A/S
 • L 757 Aaltje Postmaa, 45, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • L 649 Martine, 44, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • HM 635 Karbak, 26, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • S 149 Birthe, 24, Skagen, Gitte Henning A/S
 • FN 43 Luna Jerup, 24, Østerby, Cyrano II ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 21, Hanstholm, Karen Nielsen ApS

Innehav av fiskerättigheter för kuller i Skagerak och Kattegatt per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • HM 555 Kingfisher, 9,68%, Hanstholm, Ny-Kingfisher ApS
 • HM 120 Astoria, 5,81%, Hanstholm, HM 120 Astoria ApS
 • HG 15 Luanda, 5,36%, Hirtshals, Brian Normann Christensen
 • FN 294 Tabita, 5,05%, Strandby, Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS
 • S 549 Stefanie, 4,74%, Skagen, August A/S
 • L 757 Aaltje Postmaa, 4,64%, Thyborøn, Aaltje Postma L 757 ApS
 • L 649 Martine, 4,46%, Thyborøn, Nordstrand Fiskeri ApS
 • HM 635 Karbak, 2,66%, Hanstholm, HJ Fiskeri Harboøre ApS 
 • S 149 Birthe, 2,50%, Skagen, Gitte Henning A/S
 • FN 43 Luna Jerup, 2,45%, Østerby, Cyrano II ApS
 • HM 127 Karen Nielsen, 2,13%, Hanstholm, Karen Nielsen ApS
 • HG 169 Argus, 1,97%, Hirtshals, Kjærsgaard Hirtshals A/S
 • HG 264 Ruth, 1,95%, Hirtshals, Rederiet Ruth A/S
 • HG 63 Brestur, 1,86%, Hirtshals, Tn Hirtshals ApS
 • RI 566 Madsalune, 1,86%, Hvide Sande, RI 566 Madsalune ApS
 • S 386 Casilo, 1,58%, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • HG 236 Milton, 1,56%, Hirtshals, Jan Milton Woller
 • S 281 Elin, 1,53%, Skagen, S 281 Elin ApS
 • HM 228 Pondus, 1,39%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Pondus ApS
 • HM 335 Flipper, 1,38%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Flipper ApS
 • HM 128 Borkumrif, 1,22%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Borkumrif ApS
 • AS 357 Trutte, 1,22%, Ebeltoft, Kim Graversen
 • FN 104 Carpe Diem, 1,14%, Østerby, FN 104 Carpe Diem ApS
 • RI 468 Juli-Ane, 1,13%, Hvide Sande, Ri 468 Juli-Ane ApS
 • S 84 Ida-Katrine, 1,10%, Skagen, Jess Wittus Hansen
 • FN 234 Canopus, 1,00%, Østerby, FN 234 Canopus ApS

Faktiska fiskerättigheter för kuller per företag 2019, namn, ton, hemort, ägare

 • Henning Kjeldsen, 307, Skagen
 • Ny-Kingfisher A/S, 212, Hanstholm, Svenn Anker Gasberg Grønkjær 78%
 • HJ Fiskeri Harboøre ApS, 141, Harboøre, Hans Jørgen Jensen och Jens Peter Langer
 • Tamme Bolt, 128, Thyborøn
 • Karen Nielsen ApS, 94, Hanstholm, Johnni Kaalund Munksgaard
 • Lynge Fiskeri ApS, 69, Skagen, Lindy Harald Lynge (sålt sin båt till Norge i sept)
 • Fiskeriselskabet Borkumrif ApS, 63, Hanstholm, fam. Nielsen
 • HM 120 Astoria ApS, 57, Hanstholm, Asger Ravnborg Christiansen och Peter Baatz Kristensen
 • Fiskeriselskabet Pondus ApS, 54, Hanstholm, fam. Sand
 • Familjen Rom, 50, Thyborøn
 • Fiskeriselskabet af 1. juli 2005 ApS, 48, Strandby, Strandby Fiskerihavn/Strandby Fiskeriforening
 • Alfred Fisker Hansen, 41, Thyborøn
 • Familjen Christensen, 40, Thorsminde

Läs också:

Källor: CVRFiskeristyrelsenDansk skibsregister

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!