Ytterligare en okunnig tyckare slår till

Lars Gezelius är en okunnig tyckare i fiskefrågor som dessutom råkar arbeta på Länsstyrelsen i Östergötland med fiskefrågor. Östergötland är ett län där det i praktiken inte existerar något yrkesfiske och inte finns några yrkesfiskare. Gezelius har med andra ord mycket begränsad kunskap om yrkesfiske.

Dessutom verkar han ha en mycket begränsad kunskap om varför fiskbestånden vid kusten krymper. Han påstår exempelvis att abborren minskat som en följd av storskaligt fiske långt ute till havs. Det är så dumt att det är skrattretande. Jag begriper inte hur det skulle kunna gå till. Det finns ingen abborre som lever långt från kusten i det salthaltiga vattnet där. Det storskaliga fisket påverkar inte och kan inte påverka abborrbestånden.

Det har gjort undersökningar i två svenska kustområden om varför vissa kustnära bestånd av fisk minskat. Inte i något fall har det storskaliga fiket på sill och skarpsill med saken att göra. I så väl Blekinge som Bottenhavskusten handlar det istället om ett alltför omfattande fritids- och sportfiske. I Bottenhavet har det lett till ett skärpt regelverk för fritidsfiske och sportfiske. Även på västkusten har det konstaterats liknande problem. Fritidsfisket i Bohuslän fångar så mycket hummer att bestånden minskat kraftigt. Det har även där lett till skärpta regler och bestämmelser för fritidsfisket.

Men ja, fångsterna av sill och skarpsill i Östersjön går till fiskmjöl, fiskolja och foder. Det beror på att det inte går att sälja fet fisk från Östersjön som mat. Inte heller det har med det storskaliga fisket att göra.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!