Sveriges Maritima Index 2019 – en kommentar

Transportstyrelsen publicerar sen några år tillbaka inte längre sin skeppslista och för att kunna ta en titt i den digitala skeppslistan så tar det rejält betalt. I många länder är sådan tjänster gratis, så är det exempelvis i Ryssland och Danmark. Eftersom jag bara är intresserad av fiskebåtar så har publikationen Sveriges Maritima Index (SMI) tidigare inte heller varit ett alternativ. Men inför 2019 års upplaga utvidgade de kapitlet om fiskebåtar med 70 båtar mellan 19 och 89 bruttoton. De större fanns redan tidigare med. Därför införskaffade jag ett exemplar för att se om SMI skulle kunna hjälpa mig att hålla koll på Sveriges fiskebåtsflotta.

Antalet fiskebåtar som finns med i SMI är betydande och när det gäller det större fiskebåtstonnaget är boken givande. Speciellt intressant är att även utlandsflaggade svenskägda fiskebåtar finns med. BFöretckningen över fiskebåtar är mycket användbar.

Några utlandsflaggade och svenskägda finns dock inte med, det gäller de två isländska fiskebåtarna Hoffell II SU-802 och Suðurey ÞH-9 som ägs av Zandic Iceland ehf. Zandic Iceland är ett dotterbolag till Zandic Management & Trading AB. Företaget äger också Nordic som är flaggad i Marocko. Dessa båtar borde rimligen vara med då de ytterst ägs av svenska yrkesfiskare i Högen (Fiskebäck) i västra Göteborg.

I Afrika finns det dessutom ytterligare en båt som har svenska ägare. Den är dock registrerad på Komorerna. Det är Moya som ägs av Mauritania Fishing AB. Bolaget har dock förklarats i konkurs och vad som kommer att hända med båten är oklart.

Baltic Lax ApS på Bornholm är också svenskägt. Företaget ägde tidigare en båt som var på mer än 19 bruttoton, men numera har bolaget en mindre båt.

I Polen finns dessutom en båt som delvis är svenskägd, WŁA-139 Orka. Den ägs indirekt och direkt av Västkustfisk SVC AB och dess svenska ägare som också kontrollerar FF SKagen A/S. Jag kan dock förstå om den inte finns med då det nog kan anses som ett gränsfall.

Det finns dessutom minst fyra andra större fiskebåtar som ägs av svenskar. Sannolikt fler. I samtliga fall bor dock ägarna i Norge vilket väl sannolikt innebär att deras båtar inte bör finnas med på förteckningen över svenska fiskebåtar i SMI.

Magnus Roth som alltså bor i Norge äger det litauiska fiskeriföretaget Baltlanta UAB. Företaget äger de mycket stora fabrikstrålarna KL 870 Ieva Simonaityte och KL 872 Simonas Daukantas. Enligt ryska skeppsregistret äger bolaget också Archimedes som är flaggad i Kamerun.

I Norge finns också Anders Lisborg och hans son Markus Lisborg som äger R-25-K Silvervåg. De är från Hönö men är numera bosatta i Norge. Den nuvarande Silvervåg finns dock med i förteckningen som KA 250 Almy West. Den tidigare Silvervåg heter idag Westerö och finns på Hönö.

Att båtar som inte ägs av företag i Sverige eller av personer i Sverige inte finns med i SMI är rimligt. Men de isländska båtarna borde faktiskt vara med liksom de som är flaggade i Marocko eller Komorerna som ju också ägs av svenska företag och svenskar i Sverige.

GG 764 Astrid

Sen har är det också ett par mindre fel som smugit sig in SMI. GG 764 Astrid finns med i en listning men det finns ingen bild och inget separat omnämnande av båten. GG 892 Strannefjord ägs så vitt jag vet av Hagberg Fiske AB (tidigare Hagberg & Hansson Fiske AB) men det står en annan ägare i SMI. Kanske har jag fel, kanske har SMI fel.

När det gäller GG 218 Västfjord (Västfjord II) är det dock SMI som har fel om stort sett allt. Båten hette tidigare R-94-K Cetus och var hemmahörande i Norge fram till december 2015. Den har aldrig burit namnen Shannon och Pernille. Den byggdes inte heller i Hvide Sande 1984 utan skrovet byggdes på Western Shiprepair Yard och den färdigställdes på Karmsund Maritime Service AS år 2001. Bruttotonnaget är på 601 ton enligt vissa källor (enligt DNV 599 ton) och längden 41,8 meter. Den har en MAN B&W Diesel 6L27/38 på 2 040 kW. Uppgifterna i SMI gäller en äldre Västfjord som numera finns i Finland.

GG 218 Västfjord II innan den målats om.

DE Fiske AB som äger SM 53 Glomskär är inte heller som bolag hemmahörande i Öregrund utan på Öckerö. På samma sätt är Almy West AB som bolag hemmahörande i Bua och inte på Saltö.

Sen tycker jag det är tveksamt att betrakta Fjord Viking som en fiskebåt. Det är en båt som används för att skörda musslor i musselodlingar och den saknar fiskeregistreringsbeteckning.

Nu har jag kommit med några mindre anmärkningar och en mer rejäl (angående GG 218 Västfjord) men i stort tycker jag SMI redovisar Sverige fiskeflotta på ett bra sätt. Den är knappast pengarna för den som bara är intresserad av fiskebåtar men för den som är intresserad av sjöfart och fartyg i allmänhet är det nog anse som en prisvärd bok.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!