Danska fiskerättigheter för räka och hästräka 2019

I Danmark fiskas två sorters räkor, dels nordhavsräkor som fiskas i stora delar av norra Atlanten såsom i Kanada, Grönland, Island, Norge och Sverige. Svenskt fiske bedrivs endast i Skagerak, Kattegatt och Nordsjön medan danskt fiske bedrivs i Nordatlanten samt i Skagerak och Nordsjön. Dessutom fiskas hästräkor (tångräkor, brown shrimp) i södra Nordsjön, i det så kallade Vadehavet. Förutom i Danmark fiskas hästräkor och i Tyskland, Nederländerna och Storbritannien (i England).

Det danska fisket av nordhavsräkor (härefter räkor) regleras med individuella överförbara fiskerättigheter medan hästräkefisket begränsas av antalet licenser. Värdet av de två fiskena är ungefär detsamma och båda fiskena är MSC-märkta.

Total fiskas cirka 1 500 ton hästräkor per år av de 20-talet båtar som normalt har licens för hästräkefiske (2017 landades 1 700 ton). Flertalet av dessa båtar hör hemma i Havneby på Rømø och Esbjerg men det finns även några i Hvide Sande, Thorsminde och Thyborøn. Fisket bedrivs med små bomtrålare.

Räkor fiskas av medelstora fiskebåtar med bottentrål. Flertalet hör hemma i Skagen men enstaka också i Hirtshals och Hanstholm.

När det gäller hästräkefisket så är de flesta av yrkesfiskarna inte engagerade i nåt annat fiske och har i allmänhet bar en båt. Antalet båtar tycks ha minskat över tid. Minskningen har främst skett i Havneby på Rømø och i Esbjerg.

RI 78 Kathrine Helt med flera båtar. Licens: CC-BY-SA

Fiskebåtar med licens för hästräkor, namn, hemmahamn, ägare

 • E 4 Ho Bugt, Esbjerg, Herluf Bonde Broberg (Skive)
 • E 35 Katja, Esbjerg, Jan Hjalgrim Magnussen
 • E 41 Sofia Kaul, Esbjerg, Kaul ApS (Martin Kaul Hansen)
 • E 426 Rune Egholm, Esbjerg, Rune Egholm E 426 ApS (Søren Timmerby)
 • E 710 Ida Sara, Esbjerg, Fiskeriselskabet Ida Sara E710 ApS (Jens Peter Vesterlund Pedersen)
 • HV 16 Kathrine, Havneby, Schramm Skibe ApS (Frederik Bilgrav Schramm)
 • HV 35 Cicilie, Havneby, Havsand ApS (fam. Stenrøjl Kristensen)
 • HV 42 Janni, Havneby, Christian Bentin
 • HV 67 Juvredyb, Havneby, Christian Bentin och Lasse Sørns
 • HV 80 Frue Hellesøe, Havneby, Hjemsted Rejefisker ApS (Troels Hellesøe-Jensen)
 • L 217 Sdr. Nissum, Thorsminde, Jan Skov 75%
 • L 248 Maja Lyng, Thyborøn, Maja Lyng ApS (Bo Secher Kristensen)
 • L 299 Mallemukken, Thyborøn, Mallemuk ApS (Jesper Kobberholm)
 • L 610 Inger Kathrine, Thyborøn, André Sanders
 • RI 78 Kathrine Helt, Hvide Sande, Ebbe Stensberg Jensen
 • RI 124 Tima, Hvide Sande, Jan Kristensen 67%
 • RI 157 Arkona, Oddesund, Bjarne Vejlgaard Nielsen och Thomas Christian Sørensen
 • RI 426 Mette Janni, Hvide Sande, RI 426 ApS (Lars Johnsen Høj och Enevold Mose Sørensen)
S 386 Casilo. Bild: Bandholm Skibsbilleder

Totalt är det 9 båtar som har fiskerättigheter för räka i Skagerak och Nordsjön. L 207 Nordkap II ägs av John-Anker Hametner Larsen som också är en av Danmarks största industrifiskare. Faktiska fiskerättigheter är vad en båt har ett visst år efter byten och innehav är vad de faktiskt innehar självas. Skillnaderna är inte så stora. Kjærsgaard Hirtshals A/S som äger HG 169 Argus ägde tidigare den stora demersala trålaren HG 306 Tobis.

Faktiska fiskerättigheter för nordhavsräka i Nordsjön EU-zon per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • HG 169 Argus, 140, Hirtshals, Kjærsgaard Hirtshals A/S
 • S 386 Casilo, 34, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • HG 410 Signet, 31, Hirtshals, HG 410 Signet ApS
 • S 226 Emli Pilegaard, 13, Skagen, S 226 ApS
 • L 207 Nordkap II, 12, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen

Innehav av fiskerättigheter för nordhavsräka i Nordsjön EU-zon per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • HG 169 Argus, 60,37%, Hirtshals, Kjærsgaard Hirtshals A/S
 • S 386 Casilo, 14,84%, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • HG 410 Signet, 13,50%, Hirtshals, HG 410 Signet ApS
 • S 226 Emli Pilegaard, 5,77%, Skagen, S 226 ApS
 • L 207 Nordkap II, 5,45%, Thyborøn, John-Anker Hametner Larsen

Faktiska fiskerättigheter för nordhavsräka i Nordsjön norsk zon per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • HM 424 Westbank, 57, Hanstholm, Fiskeriselskabet Westbank ApS
 • S 386 Casilo, 51, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • S 226 Emli Pilegaard, 36, Skagen, S 226 ApS
 • S 107 Ulla Lindblad, 20, Skagen, Ulla Lindblad A/S
 • HG 410 Signet, 14, Hirtshals, HG 410 Signet ApS
 • S 255 North Sea, 14, Skagen, S 255 North ApS
 • S 158 Saron, 8, Skagen, Saron Fiskeri A/S

Innehav av fiskerättigheter för nordhavsräka i Nordsjön norsk zon per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • HM 424 Westbank, 27,93%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Westbank ApS
 • S 386 Casilo, 25,43%, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • S 226 Emli Pilegaard, 17,98%, Skagen, S 226 ApS
 • S 107 Ulla Lindblad, 10,08%, Skagen, Ulla Lindblad A/S
 • HG 410 Signet, 7,02%, Hirtshals, HG 410 Signet ApS
 • S 255 North Sea, 6,96%, Skagen, S 255 North ApS
 • S 158 Saron, 3,81%, Skagen, Saron Fiskeri A/S
S 226 Emli Pilegaard. Bild: Vestværftet

Faktiska fiskerättigheter för nordhavsräka i Skagerak per fiskebåt 2019, namn, ton, hemmahamn, ägare

 • S 386 Casilo, 418, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • S 255 North Sea, 358, Skagen, S 255 North ApS
 • S 158 Saron, 297, Skagen, Saron Fiskeri A/S
 • S 107 Ulla Lindblad, 247, Skagen, Ulla Lindblad A/S
 • S 226 Emli Pilegaard, 237, Skagen, S 226 ApS
 • HG 410 Signet, 152, Hirtshals, HG 410 Signet ApS
 • HM 424 Westbank, 32, Hanstholm, Fiskeriselskabet Westbank ApS

Innehav av fiskerättigheter för nordhavsräka i Skagerak per fiskebåt 2019, namn, andel, hemmahamn, ägare

 • S 386 Casilo, 24,02%, Skagen, S 386 Casilo ApS
 • S 255 North Sea, 20,58%, Skagen, S 255 North ApS
 • S 158 Saron, 17,08%, Skagen, Saron Fiskeri A/S
 • S 107 Ulla Lindblad, 14,24%, Skagen, Ulla Lindblad A/S
 • S 226 Emli Pilegaard, 13,37%, Skagen, S 226 ApS
 • HG 410 Signet, 8,75%, Hirtshals, HG 410 Signet ApS
 • HM 424 Westbank, 1,83%, Hanstholm, Fiskeriselskabet Westbank ApS

Danmarks största räkfiskebåt är dock R 38 Ocean Tiger som fiskar räka på internationellt vatten. Båten ägs av Partrederiet Ocean Tiger som till 75% ägs av Kristian Barslund Jensen. Totalt har R 38 Ocean Tiger rätt att fiska omkring 3 500 ton räka per år. Båten fiskar för Barslund Jensens företag Ocean Prawns A/S och för franska Comapeche.

Faktiska fiskerättigheter för nordhavsräka totalt per företag 2019, namn, ton, hemort, ägare

 • Ocean Prawns, 3 500, Nexø, Kristian Barslund Jensen
 • S 386 Casilo ApS, 503, Skagen, Henrik Verner Terpet och Brian Sørensen
 • S 255 North ApS, 372, Skagen, Thomas Hjort Samuelsen och Karl Arne Nielsen
 • Saron Fiskeri A/S, 305, Skagen, fam. Axelsson
 • Ulla Lindblad A/S, 267, Skagen, Lars Pedersen Mose
 • S 226 ApS, 286, Skagen, Christian Pilegaard 78%
 • HG 410 Signet ApS, 197, Hirtshals, Tonny Christian Espersen
 • Kjærsgaard Hirtshals A/S, 140, Hirtshals, fam. Kjærsgaard
 • Fiskeriselskabet Westbank ApS, 89, Hanstholm, Henrik Christensen
 • John-Anker Hametner Larsen, 12, Thyborøn

Läs också:

Källor: CVRFiskeristyrelsenDansk skibsregister

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!