Östersjötorsken och forskarnas enkelspårighet

Östersjötorsken har problem. Problemet är inte antalet torskar. Det finns mycket torsk, men de är småväxta, till och med mycket småväxta. Orsaken till det är med all sannolikhet brist på mat när de växer upp. Matbristens orsaker är flera, men de enda forskarn och andra debattörer bryr sig om är syrebrist och döda bottnar samt om huruvida det finns brist på skarpsill. Men problemet är mer komplext än så.

Torsken finns idag bara i södra Östersjön. Orsaken till det är döda bottnar på grund av syrebrist i norr. Vuxna stora torskar äter helst sill. I södra Östersjön finns två sillbestånd, dels vårlekande rügensill (WBSS), dels höstlekande sill. Den höstlekande sillen leker längre norrut än den vårlekande och söderut finns därmed mest vuxna sillar så länge vi pratar om höstlekande sill. Men när det gäller vårlekande sill finns också yngel och småsill. Det finns också en hel del skarpsill i söder. Stora torskar äter skarpsill om det inte finns tillräckligt med sill. I södra Östersjön finns i stort sett inga stora torskar kvar. Små torskar äter sillyngel och småsill. De kan inte äta stora sillar eller skarpsillar.

Vuxen sill och skarpsill äter samma mat som liten torsk. Finns de mycket liten torsk som i södra Östersjön innebär det att skarpsill och sill konkurrerar om maten med torsken. De är inte längre maten.

Det finns troligen också mer skarpsill än vad forskningen tror. Den felrapportering som konstaterats inom det pelagiska fisket innebär med all sannolikhet att skarpsillsbeståndet underskattats och sillbeståndet överskattats. Mängden liten torsk och mängden skarpsill är därmed stor. Det innebär att det västra sillbeståndets yngel och ungfisk har svårigheter att växa till sig. De blir helt enkelt uppätna. Följden är att det beståndet av rügensill minskar.

Matkonkurrensen innebär också att torsken inte kan växa till sig och de flesta torskar blir mycket små. Dessutom finns tecken på att också skarpsillen är undernärd och mager.

Forskarna vill lösa problemet med för stior konkurrens om maten genom att sluta fiska torsk och minska fisket av skarpsill och höstlekande östersjösill. All logik säger att det borde leda till ökad konkurrens om maten och ännu sämre läge för både rügensill och torsk. Men de flesta forskarna vidhåller sina ålderdomliga och sannolikt helt felaktiga lösningsförslag. De är enkelspåriga, tänker och gör som de alltid gjort. Sannolikt är de helt ute och cyklar. På grund av enkelspårighet och svårigheter att tänka utanför boxen.

Problem:

 • För mycket fisk i södra Östersjön som äter samma mat.

Konsekvenser:

 • Minskat bestånd av rügensill
 • Småväxt torsk
 • Undernärd skarpsill.

Forskarnas förslag på lösning:

 • Fiska mindre

Konsekvens av forskarnas lösning:

 • Mer fisk och större problem

Mina lösningsförslag (baserade på den forskning som finns):

 • Fiska mer skarpsill
 • Fiska mer liten torsk
 • Fiska mindre sill

Konsekvenser av mitt förslag:

 • Minskad konkurrens om maten
 • Ökat bestånd av rügensill
 • Större torskar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!