Fiskeriavtal mellan EU och Norge för 2020 klart

Avtalet mellan EU och Norge är ett viktigt avtal för svenskt fiske såväl som för danskt fiske. Nu är avtalet klart men det har ännu inte godkänts av EU:s ministerråd. Det senare anses dock mest vara en formalitet.

Avtalet innebär bland annat en sänkning av torskkvoten i Nordsjön under 2020 med 50% till 14 718 ton och motsvarande sänkning i Skagerak till 2 103 ton. Även för sej sänks kvoten men bara med 14,7% till 88 093 ton i Nordsjön och Skagerak. För vitling är kvoten i stort sett oförändrad, 17 158 ton i Nordsjön och 1 660 ton i Skagerak. Däremot höjs kvoten för rödspätta med 17,1% till 146 852 ton i Nordsjön och till 19 647 ton i Skagerak. Även kvoten för kolja (kuller) höjs, i det fallet med 23,2% till 35 653 ton i Nordsjön och 2 193 ton i Skagerak.

Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) är genom ordföranden Sven-Erik Andersen kritiska till den stora sänkningen av torskkvoten:

Erhvervet havde foreslået en reduktion på 20%, hvilket ligger inden for rammerne af, hvad der er bæredygtigt.

– Jeg har meget svært ved at acceptere, at man beder erhvervet om at medvirke konstruktivt til genopretningen, når man fra EU’s side ikke er villig til at imødekomme erhvervets ønsker om en mere langsigtet tilgang. Tiden er inde til, at vi gør op med de kortsigtede løsninger, som vi har været vidne til i de senere år, siger Svend-Erik Andersen.

Fastsættelsen af fiskekvoterne har inden for de senere år været præget af overordentlig store udsving.

Reduktionen i kvoterne for torsk med 50 pct. er eksempel på dette.

– Det er vigtigt, at kvotefastlæggelsen sker på grundlag af en solid biologisk rådgivning. Men vi har de senere år tydeligt manglet stabilitetsmekanismer i kvotefastsættelsen, og derfor har vi i de senere år uheldigvis skulle forholde os til meget store udsving i kvoterne. Det er uholdbart både for fiskeriet og bestandene, uanset om det går op eller ned. Vi har brug for stabilitet i kvotefastsættelsen, siger Svend-Erik Andersen.

Tidigare har DFPO också kritiserat höjningen av kvoten för rödspätta och kräfta (jomfruhummer). Kräfta ingår inte i avtalet mellan EU och Norge förutom att EU-fiskare får fånga 600 ton i norsk zon. Räkkvoten i Skagerak ingår dock och den höjs med 102 %. EU-fiskare får även fiska 1 700 ton marulk i norsk zon, samt 11 000 ton annan fisk medan Norge får fiska 99 900 ton blåvitling, 10 000 ton skarpsill (brisling) och 14 500 ton sperling (øyepål, vitlinglyra) i EU-zon. Det kan också bli så att EU får en ökad andel räkor från Norge.

När det gäller pelagisk fisk övrigt så är kvoten för sill i Nordsjön oförändrad på 385 008 ton medan bifångstkvoten sänks med 32,1% till 8 954 ton. Kvoten för sill i Skagerak och Kattegatt sänks till 24 528 ton (-16,4%) med bifångstkvoten förblir 6 659 ton. Makrillkvoten höjs däremot rejält med 41,1% till 922 047 ton medan skarpsillskvoten (brislingkvoten) i Skagerak förblir oförändrad.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!