Dansk fiskeriminister vill lösa problemen i det danska kräftfisket

Ett välkänt problem i det danska kräftfisket (jomfruhummerfisket) är de stor bifångsterna. 75% av den totala fångsten är bifångst. Detta då danska räkfiskare inte använder ristförsedd trål. Danskt kräftfiske sker i stor utsträckning i Kattegatt. I Kattegatt är det också problem med fiskbeståndens storlek och status. I svenskt kräftfiske används till stor del ristförsedd trål och då blir bifångsterna mindre, cirka 1-2%.

Det finns danska jomfuhummertrålare som har begränsade, mycket små eller nästan obefintliga fiskerättigheter för fisk. Att fiska jomfruhummer (kräfta) med trål utan rist innebär att bifångster är oundvikliga. En stor del av bifångsterna är okvoterad fisk som sandskädda (ising), skrubba, rödtunga (skærising) etc. Sådant kan kastas ut då landningsskyldigheten inte gäller för sådan fisk. Men i bifångsten förekommer även kvoterad fisk som rödspätta, torsk, kolja, sej, vitling, tunga med mera. Kvoterad fisk måste landas, men det är svårt att göra det om en båt saknar fiskerättigheter för dessa arter. Följden kan bli att den olagligen kastas ut. Sker det så finns det ingen koll på hur bestånden egentligen ser ut.

Det enklaste sättet att lösa problemen, men kanske dyrt för en del yrkesfiskare, vore att det för alla fiskerinationer var obligatoriskt att använda ristförsedd trål i Kattegatt. Danska yrkesfiskare har dock vägrat använda sådan trål medan den flitigt används av svenska yrkesfiskare. Men den danske fiskeriministern hade kunnat föreslå och införa denna lösning men det gör han inte utan föreslår något som är mer kontroversiellt. Kameraövervakning.

Nu handlar det dock inte om kameraövervakning av yrkesfiskarna själva utan det handlar om en kamera som övervakar fångster och identifierar olika arter. Sådan kameror har vad jag förstår provats och visat sig fungera när det gäller fisk. Konsekvensen är att det inte går att olagligen kasta ut fiske som omfattas av landningsskyldigheten. En båt kan inte heller fortsätta fiska när den inte har några fiskerättigheter kvar.

Danska yrkesfiskare är dock oerhört upprörda över förslaget som jag dock tror att de delvis missuppfattat:

Grundlovens kapital 8 paragraf 71 stk. 1 siger ellers, »Den personlige frihed er ukrænkelig« – men hvor er friheden, når man konstant er overvåget og kontrolleret. En situation man åbenbart skal til at vænne sig til i Fiskeriet.

[…]

»Hvis overvågningen er sat i værk pga. udsmid af især torsk, forstår jeg ingenting,« fortæller Thomas Christiansen, skipper på FN 226 »Andrea Klitbo« fra Østerby på Læsø. »Vi har ikke opfisket vores kvote på torsk og prisen er i øjeblikket skyhøj, det ville være fuldstændigt tåbeligt og helt idiotisk, overhovedet at tænke tanken om udsmid. I fiskeriet smider vi ikke gode penge i havet igen. Så godt er fiskeriet heller ikke.« Fiskeriet i Kattegat er blåstemplet af DTU, der har været ombord på kontrolleret 94 træk i Kattegat, hvor der i snit kun var 1,5 kg torsk i hvert træk. Der foregår således overhovedet ingen ulovligheder omkring torskefiskeriet i Kattegat, der istedet burde betegnes som eksemplarisk, med langt de færreste problemer.

Det är knappast någon inskränkning av den personliga friheten och integriteten om fångsten kontrolleras med kameror. Personalen ombord ska vad jag förstår inte övervakas i det förslag som den danske fiskeriministern ska lägga fram. Övervakning av yrkesfiskarna själva vore mycket problematisk och ett förslag som innehåller en sådan övervakning är helt självklart inte acceptabelt.

Nu är det väl också så att den danske fiskeriministerns förslag inte är riktigt genomtänkt. Han vill ha kameror med en gång på 5 -15 båtar men inte inför selektiva redskap. Mer selektiva redskap kan säkert danska fiskare acceptera och det vore sannolikt bättre än kameror på ett fåtal båtar.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!