Kameraövervakning är att börja i fel ände

Politiker och miljövänner har den märkliga uppfattningen att kameraövervakning kan lösa alla problem med olagliga utkast. Så är det förstås inte. Den som vill göra olagliga saker kan troligen fortsätta göra det även om båten har kameraövervakning ombord.

Jag har i princip inget mot kameraövervakning av fångsten en båt tar upp men anser att om övervakningen filmar de som arbetar ombord är det ett allvarligt integritetsintrång. Men fört menar jag att åtgärder som möjliggör att yrkesfiskare faktiskt kan följa lagstiftningen måste vidtas.

Det grundläggande problemet i svenskt räkfiske är överkapacitet. Denna leder med stor sannolikhet till olagliga utkast och uppgradering av fångsten. Kameraövervakning kan inte lösa grundproblemet. Det finns bara ett känt sätt att minska överkapaciteten i ett fiske mycket snabbt. Det är att införa individuella överförbara fiskerättigheter (TFC, ITQ). Myndigheterna borde göra detta innan de ens funderar på kameraövervakning i räkfisket.

I kräftfisket i Danmark och Sverige är problemet stora bifångster. Inte heller detta problem kan lösas med hjälp av kameror. Redskapen fångar exakt samma saker även med kameror ombord. Lösningen i detta falla är att införa tvång på mer selektiva redskap vid kräftfiske. Myndigheterna bör vidta sådana åtgärder innan kameraövervakning kan bli ett alternativ.

I det pelagiska fisket har det visat sig finnas ett problem med felrapportering av skarpsill som sill från fisket i Östersjön. Kameraövervakning kan inte heller lösa detta problem. Istället för att införa kameraövervakning måste beståndsbedömningsmetoderna göras om. Det är uppenbart att skarpsillsbestånden såväl i Östersjön som Nordsjön underskattas och sillbestånden överskattas. Beslutsfattarna bör tills vidare besluta om ökad skarpsillskvot (plus 30 till 50%) och minskad sillkvot (minus cirka 30%) i Östersjön och liknande förändringar i Nordsjön i väntan på att vetenskapen får ordning på sina metoder och beräkningsmodeller. Detta måste naturligtvis göra innan kameraövervakning införs.

Att införa kameraövervakning i nuläget är inte vettigt, inte funktionellt och löser inga problem. Det finns lösningar på problemen men myndigheterna i såväl Danmark som Sverige försöker inte ens genomföra dessa välkända och förhållandevis enkla lösningar. Istället vill de införa nya kontroller som bara kostar pengar och ingenting löser. Det är att börja i fel ände.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!