Varmare hav ger problem men också nya arter att fiska

Stigande havstemperaturer innebär att en del fisk som är viktiga för det pelagiska fisket såsom tobis, skarpsill och sill flyttar sig bort från Nordsjön. Något som på sikt kan bli ett stort problem för fiskmjölsföretag som TripleNine och FF Skagen:

»I år har vi været ramt af meget lave fangster af tobis i Nordsøen, og tilmed er fangsterne af brisling også gået ned. Faldet i landingerne har medført, at vores kapacitetsudnyttelse i år har ligget 25-30 pct. under et normalår og omkring 50 pct. under det, der ville være vores ideelle niveau,« fortæller Jes Bjerregaard, adm. direktør for Triplenine Group.

Preliminära prognoser tyder på att kvoterna för tobis och skarpsill kommer att bli ännu lägre nästa år, och TripleNine genomförde i höstas nedskärningar av personal vid huvudkontoret i Esbjerg och fabriken i Thyborøn.

Nedskärningarna beror på att TripleNines intäkter och resultat minskat kraftigt 2018 och 2019 på grund av råvarubrist. Läget är detsamma för FF Skagen:

»Samlet set har tilførslerne til vores fabrikker været de mindste i mange år. Vi er meget opmærksomme på, at nogle forskere vurderer, at ændringer i økosystemerne i Nordsøen er skyld i de lavere fangster. Der er bare så mange store usikkerhedsmomenter i de rapporter og analyser, der er lavet på området, at vi ikke kan agere strategisk på det,« forklarer Johannes Palsson, adm. direktør for FF Skagen.

Docent Mikael van Deurs från DTU Aqua förklarar att Nordsjön sedan 2002 har ändrats till ett annat vatten än vad vi tidigare känt:

»Vandtemperaturen er blevet højere, strømningsmønstrene har ændret sig, og tilførslerne af næringsstoffer fra de store floder er er blevet mindre. Alt i alt ser det ud til, at disse ændringer forringer levevilkårene for især tobis,« vurderer Mikael van Deurs, som er en af de eksperter, der leverer rådgivning om tobis og brisling til Det Internationale Havundersøgelsesråd, ICES.

Ifølge Mikael van Deurs er der »en tendens til, at bestandene af især tobis, men i nogen grad også sild og brisling, bliver mindre og vokser langsommere.«

För själva fisket är det dock mer problematiskt med Brexit som innebär att många danska pelagiska fiskare stängs ute från sina vanliga fiskevatten som ligger i den brittisk delen av Nordsjön. Där fiskas huvuddelen av makrillen och sillen såväl som tobisen. Skarpsill (brisling) fiskas dock främst i EU-zon.

Artikeln i Finans.dk såväl som de personer från FF Skagen, TripleNine och DTU Aqua missar dock att uppvärmningen av Nordsjön resulterar i att viss fiskarter får större bestånd i Nordsjön. Det gäller exempelvis sardin och ansjovis. Dessa arter är också lämplig råvara för fiskmjölsindustrin.

I Östersjön så kan dessutom ett nytt industrifiske utvecklas. Den lilla fisken storspigg finns i så stora mängder att den är ett problem och den behöver därför fiskas. Provfiske av spigg är på gång eller har genomförts. Spiggen är dessutom en alldeles utmärkt råvara för fiskmjöl- och fiskoljeindustrin.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!