Trålfiskestopp gör inte att det blir färre sälar

Det stora antalet sälar är att av de stora miljöproblemen i Östersjön. Sälarna äter så mycket fisk och skadar fiskeredskap och fångster i sådan utsträckning att lokalt kustnära fiske nästan ingenstans i Östersjön är möjligt att utföra med tillräcklig lönsamhet för att en fiskare ska kunna försörja sig enbart på fisket.

Dessutom sprider sälen parasiter, sälmask och levermask, som bidrar till torskens dåliga hälsotillstånd och litenhet. Säl är delvis en orsak till torskbeståndets problem i Östersjön. Att sluta med trålning är ingenting som påverkar mängden sälar och alltså helt meningslöst om syftet är att rädda det kustnära småskaliga fisket med garn.

För att garnfisket längs kusterna ska kunna bli möjligt att bedriva på ett lönsamt och långsiktigt sätt krävs det helt enkelt att det blir färre sälar. Minskat antal sälar kan bara åstadkommas med jakt. Säl är idag ett skadedjur på samma sätt som vildsvin är det. Därför vore årlig licensjakt av samma slag som förekommer när det gäller älg, rådjur och många andra djur en rimlig åtgärd. Det skulle underlätta om produkter av säl även var lagligt att sälja.

Utan säljakt inget kustnära småskaligt fiske i Östersjön. Att förbjuda trålfiske som en del förvirrade personer vill är inget som kan rädda det småskaliga kustnära garnfisket. Istället skulle det slå ut allt fiske med bas i Östersjön för gott.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!