Stoppat trålfiske hjälper inte mot klimatförändringar

Ett av de stora miljöproblemen för Östersjön vid sidan av övergödning, miljögifter och sälar är klimatförändringar. Klimatförändringarna innebär ju att världen blir varmare. Havet blir också varmare och uppvärmningen av havet har accelererat under senare år. Östersjön värms upp snabbare än andra hav på grund av det är ett innanhav, i allt väsentligt fungerar Östersjön som en insjö, och för att det är ett förhållandevis grunt hav.

Varmare hav innebär minskad syrenivå i havet. Syrebrist är redan från början ett problem i Östersjön som en följd av övergödning. Uppvärmningen av havet förvärrar syrebristen. Syrebristen innebär att bottenlevande fiskar får allt mindre yta att leva på då de inte kan leva i eller föröka sig i allt för syrefattigt vatten. Syrebristen leder också till att det blir brist på passande föda.

Att sluta med allt trålfiske hjälper inte på något sätt mot klimatförändringar. Kanske kan det under ogynnsamma förhållanden till och med vara kontraproduktivt.

Storskaligt flyttrålsfiske efter skarpsill och sill samt andra pelagiska fiskar är tillsammans med storskaligt snörpvadsfiske världens klimatvänligaste fiske. Att förbjuda det för att försöka skapa ett fiske som innebär högre bränsleförbrukning såsom småskaligt kustnära garnfiske förefaller vara en mycket dum idé. Dessutom är det ju så att kustnära småskaligt fiske med garn inte är möjligt att bedriva på ett lönsamt sätt idag då det stora sälbeståndet sätter stopp för det.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!