Mer småtorsk i Skagerak

Kusttrålsundersökningen som görs av SLU Aqua visar att det 2019 fanns mer småtorsk både längs kusten i Bohuslän såväl som utomskärs i Skagerak än på mycket länge. Däremot är det mindre stor torsk i utsjön än det var mellan 2010 och 2017.

Större torsk i utsjön anses i huvudsak vara nordsjötorsk som kommer till Skagerak för att äta upp sig. Ungtorsk inne i fjordarna anses däremot i huvudsak vara lokalt lekande torsk. När det gäller ungtorsken i utsjön är det lite mer oklart. Det har inte funnits mer ungtorsk så länge undersökningarna gjorts

Mycket ungtorsk nu borde resultera i mer stor torsk senare. Blir det inte så kan vi konstatera att nånting äter upp torsken och det har inte blivit så under tidigare år trots mycket ungfisk i innerskärgården och fjordarna. Torsken som föds blir aldrig vuxen.

Yrkesfisket är inte problemet då inget torskfiske, eller nåt annat yrkesfiske för den delen, pågår i innerfjordar och innerskärgård. Det som skiljer sig från förr i tiden är att det idag finns mycket mer säl och skarv. Fritidsfiske förekommer också i fjordarna och innerskärgården. Blir inte torsken vuxen är det nog framförallt det stora skarv- och sälbeståndet som är problemet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!