Klimat- och miljövänliga fiskebåtar allt vanligare

De mest miljö- och klimatvänliga fiskebåtarna är stora pelagiska snörpvadsbåtar och trålare. De använder redskap som inte påverkar bottnar, de fiskar långsiktigt hållbart och de drar minst bränsle i förhållande till fångad mängd fisk.

Det storskaliga pelagiska fisket är också ett mycket lönsamt fiske vilket gjort det möjligt för de inblandade företagen att beställa än mer miljö- och klimatvänliga fiskebåtar. Först handlade det om dieselelektrisk drift som reducerar bränsleåtgången. Alla stora moderna pelagiska trålare och snörpvadsbåtar förses idag med denna typ av drift.

Båtar med LNG-drift och batteripaket har sen blivit nästa sorts investeringar i miljö- och klimatvänliga fiskebåtar.

Först ut var Lie-gruppen som 2018 beställde en ny H-1-ØN Libas med LNG-drift, batteripaket och vattenturbiner i stabilisatortankarna från Salt Ship Design. Libas är en kombinerad pelagisk trålare och snörpvadsbåt som byggs vid Cemre Shipyard i Turkiet och nyligen blivit sjösatt.

H-1-ØN Libas. Bild från Salt Ship Design

En kort tid efter att Libas blivit beställd så beställdes ytterligare en liknande båt från Salt Ship Design. Beställare var Hardhaus AS och båten ska få namnet H-120-AV Hardhaus. Den är inte försedd med LNG-drift men däremot med batteripaket. Byggs vid Cemre Shipyard i Turkiet.

H-120-AV Hardhaus. Bild från Salt Ship Design

I september 2019 beställde Teige Rederi AS en ny båt för sin del. Också det från Salt Ship Design. Den ska få namnet Sunny Lady och byggas med en motor som kan använda LNG såväl som diesel för driften samt utrustas med ett batteripaket. Även denna båt ska byggas på Cemre Shipyard i Turkiet.

Sunny Lady. Bild från Salt Ship Design

Den fjärde beställningen på en liknande stor pelagisk fiskebåt har lagts av Gitte Henning A/S (Henning Kjeldsen), också det hos Salt Ship Design. Den nya S 349 Gitte Henning ska byggas vid Zamakona-varvet i Bilbao, Baskien/Spanien, och utrustas med batteripaket och ny energibesparande framdrivningspaket med två propellrar. Även andra energibesparande åtgärder ska konstrueras på den nya S 349 Gitte Henning.

S 349 Gitte Henning. Bild: Salt Ship Design
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!