Pelagiskt kustfiske i Bottenhavet och Bottenviken – landningar 2019

En del av den pelagiska kvoten i Sverige avsätts till en separat kustkvot. Denna är uppdelad på makrill, sill i Skagerak och Kattegatt, sill/strömming i östra Östersjön, sill i västra Östersjön, sill( strömming) i norra Östersjön (Bottenhavet och Bottenviken), skarpsill i Skagerak och Kattegatt och skarpsill i Östersjön.

Fiske på kustkvoten får bedrivas med mindre vadredskap eller med passiva redskap. I Östersjön får det även bedrivas med trål av fiskebåtar som är under 12 meter och i Bottenhavet med trål av fiskebåtar som är under 15 meter långa. De största kustkvoterna är sill i östra Östersjön och sill i Bottenhavet och Bottenviken.

Fisket på den pelagiska kustkvoten i Bottenhavet och Bottenviken utförs av tre helt olika grupper av fiskebåtar. Dels de trålare som också trålar siklöja, en grupp med mindre trålare med bas i fiskelägen vid Bottenhavets kust samt ett stort antal mindre båtar som fiskar med garn (skötar).

Flertalet av de båtar som fångar och landar några större mängder strömming är siklöjetrålare hemmahörande i fiskedistrikt i Norrbotten såsom HA, LÅ och PÅ. Båtar hemmahörande längre söderut har fiskedistrikt som ÖK, SL, HL och HND.

Strömmingen fiskas till konsumtion, antingen färsk eller i form av surströmming. Många av fiskeriföretagen fiskar också lax och sik med fällor. I det fisket används mycket små båtar.

HL 3 Thule. Bild: Vilda Fisken/Rederiet Rönnskär AB

Landningar av strömming från Bottenviken och Bottenhavet 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. HND 4 Johlin V, 110, Bondhamns Fisk AB (Hans Frölander), Bondhamn
 2. PÅ 16 Brottsjö, 98, Perssons Löjrom AB (Persson), Piteå
 3. HA 89 Uddvik, 49, Lindbloms Fisk AB, Storön
 4. HL 3 Thule, 42, Rederiet Rönnskär AB (Karl Åke Wallin), Stocka/Rönnskär
 5. HA 30 Vilma, 36, Guldhaven Pelagiska AB (Bodlund & Karlsson), Kalix/Storön
 6. ÖK 1 Klara, 35, Jonny Sjöblom, Örnsköldsvik/Skeppsmalen
 7. PÅ 34 Polaric, 31, Renö Fisk AB (Persson), Piteå
 8. LÅ 1 Tärnö, 26, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
 9. LÅ 18 Nova, 25, Sundströms Fiske AB, Luleå/Lövskär
 10. HA 24 Lutskär, 24, Kjell Strömbäck, Kalix-Nyborg
 11. GE 1, 21, Lars-Ivan Hållstrand, Hästskär
 12. GE 57, 18, Anders Bergman, Norrsundet
 13. SL 1 Dagny, 17, Peter Nordin, Sundsvall/Juniskär
 14. HL 79 Ingrid, 16,
 15. HND 18 Andreanna, 16, Höga Kusten Fisk AB (fam. Edlund), Norrfällsviken
 16. GE 20, 16, Dennis Bergman, Norrsundet
 17. ÖK 25 Mary, 13, Mika Pastinen, Husum
 18. PÅ 1 Räbben, 13, Roland Karlsson Fiske i Piteå AB, Piteå
 19. HA 64 Svallgrund, 12, Roger Andersson, Storön
 20. HA 18 Rebecka, 12, Allan Lutström, Nikkala
 21. ÖK 2, 12, Lars-Göran Lindström, Arnäsvall/Skagshamn
 22. HND 5, 10, Roger Edlund, Norrfällsviken

En del av företagen och yrkesfiskarna tillverkar egen surströmming. Det gäller exempelvis Lars-Ivan Hållstrand och Guldhaven Pelagiska. Bondhamns Fisk levererar huvuddelen av sin strömming till Oskars Surströmming.

Många av siklöjefiskarna och strömmingsfiskarna i Norrbotten (exempelvis Ingvar Lerdin, Kjell Strömbäck och Karl Jan Holm) är också delägare i BD Fisk AB som har totalt 28 delägare. BD Fisk AB tillverkar också surströmming.

Källor till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten, Skeppslistan, proff.se och allabolag.se

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!