Fisket i världen har blivit alltmer hållbart

I en studie som nyligen publicerats i PNAS dras slutsatsen att tillståndet för ungefär hälften av världens fiskbestånd förbättrats avsevärt sen 1990-talet. Det är sen tidigare känt att 67% av världens fiskbestånd fiskas under eller i enlighet med maximalt hållbart uttag (MSY) vilket till stor del beror på den förbättring som skett och som redovisas i rapporten.

Orsakerna till detta är enligt forskningsrapporten den moderna fiskeriförvaltningen med kvoter och MSY-målsättning. Forskarna förklarar att för att fiskbestånd ska förbli på en konstant hållbar nivå behöver fisket vara långsiktigt hållbart. Vilket alltså är fallet för 67% av världens fiskbestånd.

Situationen är bäst där det finns strikta och vetenskapligt bestämda kvoter och en strikt fiskeriförvaltning som exempelvis i USA, Kanada, Europa (exkl. Medelhavet), Australien, Nya Zeeland och sämst i Medelhavet, Asien, Östafrika, Västafrika och södra Afrika där det oftast inte finns nån fiskeriförvaltning att tala om.

Läs mer: En majoritet av världens fiskbestånd är hållbart fiskade

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!