Få kvinnliga yrkesfiskare

Yrkesfiskare är ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. Det finns ytterst få kvinnliga fiskare i Sverige. Kvinnliga yrkesfiskare är vanligast i insjöar och i det kustnära mer småskaliga fisket. Av cirka 1000 registrerade yrkesfiskare är omkring 20 stycken kvinnor.

I Hjälmaren finns Anna Vesper Gunnarsson som bland annat fiskar gös och kräfta, i Ringsjön finns Carina Adolfsson och Anna Adolfsson (om de fortfarande är aktiva), i Köpmanholmen finns Manjula Gulliksson och på Seskarö återfinns Saara Innala för att nämna några av de kvinnliga fiskare som finns i Sverige. I Skåne och Blekinge har det funnits 5 registrerade kvinnliga yrkesfiskare. Hur många det finns idag är mer oklart men enligt media vefkar det bara finnas de två som fiskar I Ringsjön. I Bohuslän finns det minst en kvinnlig yrkesfiskare.

När det gäller fiskeribranschen i övrigt är det dock vanlig med kvinnor. I fiskindustrin har kvinnor traditionellt utgjort huvuddelen av arbetskraften, bland forskare och myndighetspersoner är det mycket vanligt med kvinnor och de dominerar också bland fiskeexperterna i olika miljörörelser. På de flesta fiskeriorganisationer finns det kvinnor som är anställda och i enstaka fall förekommer de också som makthavare och beslutsfattare. På MSC som hållbarhetsmärker fisk är samtliga anställda på kontoret i Stockholm kvinnor med undantag av en person.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!