Få kvinnliga yrkesfiskare

Yrkesfiskare är ett av Sveriges mest mansdominerade yrken. Det finns ytterst få kvinnliga fiskare i Sverige. Kvinnliga yrkesfiskare är vanligast i insjöar och i det kustnära mer småskaliga fisket. Av cirka 1000 registrerade yrkesfiskare är omkring 20 stycken kvinnor. I Läs mer…

Kvinnliga yrkesfiskare

Kvinnliga yrkesfiskare är mycket ovanligt och har så alltid varit. Men kvinnor har spelat en stor roll för fisket ändå. Fiskeri som bedrivs med krokredskap som exempel backor (långrev) behöver agnas. Det kan handla om hundratals krokar som ska agnas. Läs mer…