Läppfiskar är bättre än gifter

De medel som används för att bekämpa laxlus i laxodlingar är giftiga och har ibland också negativa konsekvenser för lokala bestånd av små kräftdjur. För att komma bort från gifterna började därför norska laxodlingar med biologisk bekämpning. För detta används läppfiskar, främst stensnultra, skärsnultra och berggylta. En mindre del av de läppfiskar som används fångas i Sverige, närmare bestämt i Bohuslän.

Stensnultra används främst till yngre och mindre lax och i kallare vatten, medan skärsnultra och berggylta fungerar bättre ihop med större lax och i varmare temperaturer. Skärsnultra och stensnultra är de mest använda läppfiskarna, och vissa bestånd i vissa områden är därför under högt fisketryck i både Norge och Sverige.

Fisket av läppfiskar i Sverige infördes för att ge tidigare ålfiskare möjlighet att fortsätta med fiske när ålfiske förbjöds på Västkusten år 2012. De flesta ålfiskare började dock inte med läppfiskfiske när ålfisket förbjöds utan många slutade eller gick över till andra typer av fiske.

Att använda sig av biologisk bekämpning är naturligtvis mycket bättre än att använda gifter. Men det kan naturligtvis få konsekvenser och är därför inte heller problemfritt.

Ett problem är att de rymmer från laxodlingarna och blandar sig med lokala bestånd av samma art. Men de lokala bestånden är anpassade till olika förhållanden och den genetiska blandningen kan eventuell leda till sämre överlevnadsmöjligheter i kalla förhållanden då den läppfisk som transporteras till norra Norge från Bohuslän och södra Norge är anpassad till varmare vatten.

Ett annat problem är att många dör under långa transporter och att de dör i förtid på grund av stress i laxodlingarna. Användningen av läppfiskar i laxodlingarna innebär därför ett kortare liv för läppfiskarna som fångas. Ett tredje problem är att det kan finnas problem med lokalt överfiske men i just Sverige anses det med nuvarande nivå på fisket inte vara något problem. Lokalt på vissa platser skulle det dock kunna vara ett problem men inget sådant har konstaterats än. Vad enskilda dykare tror sig observera är inget bevis för nånting. Det är bara rent subjektivt tyckande.

Fisket i Sverige sker på dispens och det är ett litet antal yrkesfiskare som ägnar sig åt det. De fiskar ofta även kräfta med bur.

Läs mer: