Hamstring har ökat efterfrågan på fiskbullar

Orkla Foods fabrik i Kungshamn (Abba) har som en följd av hamstring ökat sin produktion av fiskbullar. Istället för att tillverk fiskbullar en dag i veckan ska de tillverka fiskbullar fem dagar i veckan:

Det handlar bland annat om fiskbullar i buljong, hummersås och dillsås.

– Från och med vecka tio märkte vi en ökad efterfrågan på våra produkter. Det har resulterat i att vi beslutat öka vår produktion av fiskbullar med över 300 procent. Det är till och med så att efterfrågan på fiskbullar ökar i Norge. Tidigare körde vi produktionslinjen för fiskbullar en gång i veckan. De närmaste veckorna kommer vi att tillverka fiskbullar varje dag.

Naturligtvis blir det bara under en kort tid, för sen när folk slutar hamstra minskar ju efterfrågan på fiskbullar igen.

För tillverkning av fiskbullar används fyra olika fiskarter, vilken som används beror på säsong. De fyra arterna är torsk, kolja (kuller, hyse, haddock), sej (gråsej, saithe, atlantic pollock) och guldlax (vassild, greater argentine, silver smelt). Guldax fiskas kring Färöarna och Island samt väster om Norge och de brittiska öarna. Fiskas både av demersala trålare som också fiskar torsk etc men även av pelagiska trålare som också fiskar vitlinglyra (sperling, øyepål, norway pout) och kolmule (blåvitling).

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!