Månadens fisk – guldlax

Guldlax (Argentina silus) är en djuphavsfisk som fångas i ett storskaligt riktat fiske i Norge, ett småskaligt MSC-märkt fiske på Färöarna och som bifångst i demersalt isländskt fiske. Fångas också som bifgångst i fisket av vitlinglyra (sperling, øyepål) och kolmule (blåvitling). De norska fångsterna är över 20 000 ton per år. Guldlax heter gullaksur på färöiska, vassild, stavsild, berglaks, kvitlaks eller gullaks på norska, samt gullax på isländska. På engelska är artnamnet greater argentine eller silver smelt.

Bild: NOOA Public domain

Lever på djup mellan 140 och 1 400 meter i Nordatlanten (från Nova Scotia i sydväst till Spetsbergen i nordöst) och Nordsjön (norska rännan). Den äter småfisk, bläckfiskar och djurplankton som bland annat lysräkor, märlkräftor, pilmaskar och kammaneter. Tillväxten är långsam och arten kan bli upp till 35 år gammal samt uppemot 60 cm lång. Könsmognaden infaller vid 4–12 års ålder, vanligen när fiskarna är 5–7 år gamla och 30 centimeter långa. Leken sker pelagiskt under mars till juli. Även ägg och larver är pelagiska på ett djup mellan 400 och 500 m.

Används främst till konsumtion, dels direkt, dels i fiskbullar och liknande produkter. Den norska fångsten exporteras i huvudsak till Egypten men används också i fiskindustrin.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!