Sotenäspolitiker och norska småspekulanter bygger luftslott

Några norska småspekulanter hävdar att de ska få ihop 20 miljarder för att satsa på laxodling på land och kringindustrier i Sotenäs kommun. Satsningen uppges kunna medföra 2 000 jobb. Som jag ser det är hela projektet inget annat än ett luftslott.

Det aktuella företaget som hävdar att de ska dra ihop pengarna heter Lighthouse Finance AS. Ägare av företaget är Frode Blakstad, Nils Ole Krogstad och Roi Wilhelm Høiås. De har idag inga större investeringar i fiskodling eller fiskindustri. De är alla småspelare och har knappast det kontaktnät som behövs för att kunna dra in de pengar de pratar om. De har självklart inte heller de pengar som behövs vilket de också medger.

På Sotenäset i Sotenäs kommun, närmare bestämt utanför Kungshamn finns redan en laxodlingsanläggning på land. Det är en försöksanläggning som fungerat bra men som motarbetas av myndigheterna när det var dags för att bygga en odling för kommersiellt bruk. Den anläggningen drivs av Smögen Aquaculture AB, ett företag som delvis ägs av Sveriges största fiskeriföretag, Astrid Fiske AB. Att myndigheterna skulle vara mer positiva till de tre norrmännen än till ett företag som funnits på platsen ett bar tag och med svenska ägare är som jag ser det helt uteslutet.

Med andra ord så är det ett luftslott utan egentlig substans som presenterats av Sotenäs kommun och Lighthouse Finance AS. Några 2 000 arbetstillfällen lär det inte bli.