Självklart ska fritidsbåtar och fritidsfiskare registreras

Yrkesfisket är mycket kraftfullt reglerat in i minsta detalj medan fritidsfisket inklusive turfiskebåtar i princip är helt oreglerat. Ändå står fritidsfisket för ett större uttag av kustnära fisk som exempelvis gädda, abborre och gös än yrkesfisket, ett större uttag av lax och öring samt uppskattningsvis 80% av hummern och hälften av makrillen på Västkusten. Att få kontroll över hur mycket fritidsfisket faktiskt fiskar är därför nödvändigt om fiskbestånden ska kunna hållas på en långsiktigt hållbar nivå.

För att veta hur mycket fisk fritidsfisket faktiskt tar upp måste fritidsfisket regleras bättre. Ett steg i en sådan riktning är naturligtvis ett båtregister, ett annat steg är registrering av fritidsfiskare  och ett är obligatorisk inrapportering av fångster. Det sistnämnda blir dock kanske svårt att praktiskt genomföra men bör kunna genomföras för turfiskebåtar och deras ägarföretag såväl som de som fiskar med enskild fiskerätt i havet. Fångstrapportering för hummer är inte svår att införa och bör självklart införas så snabbt som möjligt. För fisk kan det vara svårare men i vissa fall inte omöjligt.

Ett båtregister är lätt att införa men kanske måste en storleksgräns för vilka båtar som ska registreras finnas för annars är det kanske inte genomförbart. Men alla mopeder, motorcyklar, traktorer och bilar går ju att registrera så varför inte båtar. Men oavsett detta så måste nog även mindre båtar bör vara med i registret om de används av turfiskeföretag eller är utrustade med automatpilk, utrustning avsedd för trollingfiske, fiske med garn, dörjfiske, burfiske eller fiske med fällor. Alternativt kan fiske med garn, burar, tinor och fällor vara helt förbjudet för alla som inte är yrkesfiskare.

Ett register av fritidsfiskare förordas av Sportfiskarnas Glenn Douglas framför ett båtregister och de vill också gärna ha fångstrapportering:

Enligt hans bedömning vill EU i första hand få bättre koll på charterbåtar med fritidsfiskare som exempelvis fångar tonfisk i Medelhavet. Liknande verksamhet finns i Öresund och på svenska västkusten efter torsk. En god tanke, enligt Sportfiskarna.

– Men skapa då kategorin ”charterbåtar”, där företag som tar ut gäster på havet blir tvungna att rapportera sina fångster, tycker Glenn Douglas.

Det är bättre att registrera fritidsfiskare än båtar, anser Sportfiskarna.

-Vi är inte emot att det finns ett system där man rapporterar sina fångster. Om en art är hotad, måste alla dra sitt strå till stacken, säger Douglas.

Han förutsätter att rapporteringen kan göras enkelt, till exempel med sms eller i en app.

Att Simon Andersson, pressekreterare för landsbygdsminister Jennie Nilsson, uttrycker sig negativt om reglering av fritidsfisket får vi hänföra till kontot tillfällig förvirring, för övertänkt är det inte. Fast han kanske inte är emot reglering i sig, utan bara emot att EU ska reglera fritidsfisket.

I den citerade artikeln från SVT nämns också havsabborre, men ärligt sagt är det inte en fisk som normalt finns i nån större utsträckning i svenska vatten och som behöver regleras i svenska fritidsfiske. De viktigaste arterna som borde regleras när det gäller fritidsfisket är som jag ser det hummer, torsk, makrill, gös, gädda, lax och öring.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!