Tysklands största fiskeriföretag 2019

När det gäller Tyskland så är fisket i Tyskland delvis mycket centraliserat och ett fåtal utlandsägda fiskeriföretag kontrollerar större delan av storsjöfisket, såväl demersalt som pelagiskt. Isländska Samherji kontrollerar tyska Deutsche Fischfang Union Gmbh (DFFU) och Icefresh Gmbh. Det förstnämnda företaget är ett fiskeriföretag med fler stora fabrikstrålare som fiskar i Nordsjön och Nordatlanten. Omsättningen i DFFU var 27,6 miljoner euro år 2016.

Det andra riktigt stora företaget är nederländska PP Group som äger Doggerbank Seefischerei Gmbh, Mecklenburger Hochseefischerei Gmbh och Deutsche See Gmbh. Det förstnämnda företaget har flera dotterbolag med liknande namn som äger de stora fabrikstrålarna som brukar vara 5-6 stycken. PP Group har för vana att flytta sina båtar mellan olika länder hela tiden så antalet båtar kan varier både mellan åren och under ett ensklit år. Verksamheten är främst inriktad på pelagiskt fiske men demersalt fiske förekommer också. Mecklenburger Hochseefischerei äger för sin del fiskindustrier och distributions- och handelsföretag i Tyskland.

Ett företag som i motsats till de två som nämnts tidigare i huvudsak fiskar i Nordsjön och Östersjön är Kutterfisch-Zentrale Gmbh som äger ett tiotal båtar.de ska nyligen ha köpt NC 315 Victoria från svenskägda Victoria Fischerei Gmbh (Niklason Fiskeri AB). Bemanningen sköts dock fortfarande av Niklason Fiskeri AB. Företaget bedriver både pelagiskt och demersalt fiske. Företaget äger också Butjadinger Fischereigenossenschaft som fiskar hästräkor med 5 båtar. Antalet anställd totalt är cirka 120 personer varav ungefär hälften ombord på båtarna. Ägare av företaget är Kai-Arne Schmidt. Kutterfisch är det enda större fiskeriföretaget i Tyskland som är helt tyskägt.

Hullmann Seefischerei Brake ägs till 51% av Dieter Hullmann och till 49% av nederländska koncernen Rederij J&F Kraak en Zonen. Företaget har 4 fiskebåtar av mindre storlek. Familjen Hullman äger också Neptun Fischvermarktung OHG.

Ytterligare ett företag är Küstenfischer Nord, ett kooperativt företag vars medlemmar fiskar kustnära i Nordsjön och Östersjön, Företaget driver också hotell-och turistverksamhet samt fiskindustri.

Vidare finns Kristin Fischerei Gmbh som ägs av svenska Kristine Fiskeri AB och enbart ägnar sig pelagiskt fiske med en båt.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!