Spaniens största fiskeriföretag 2019

Spanien är EU:s största fiskerination och i landet finns flera mycket stora fiskeriföretag. Fiskeribranschen i Spanien är till stor del koncentrerad till Galicien och Baskien i nordväst och byggdes en gång i tiden upp genom ett omfattande fiske på Grand Banks utanför Newfoundland på andra sidan Nordatlanten. Där har torsken tagit slut, fiskats ut, och numera fiskar spanska företag i hela Atlanten, från Sydafrika och Argentina i söder till Norska havet i norr. De flesta större spanska företag fiskar främst i Sydatlanten med dotterbolag och intressebolag i Argentina, på Falklandsöarna, I Namibia och Sydafrika. Tonfiskföretagen fiskar i Guineabukten i västafrika och i Indiska Oceanen.

Ett av de största, Pescanova, gick dock i konkurs för några år sen (2013) men rekonstruerades år 2015 som ett mindre företag med namnet Nueva Pescanova. Detta företag har idag 10 000 anställda och verksamhet i Europa, Afrika, Sydamerika och Nordamerika. Fisket bedrivs i huvudsak på södra halvklotet, genom dotterbolagen Marnova i Angola, Novagroup i Sydafrika, Pescamar i Mocambique, Belnova i Uruguay och Argenova i Argentina samt delägda Novanam i Namibia. Sannolikt är företaget också delägare i ett bolag på Falklandsöarna.Total har företaget omkring 70 fiskebåtar som fiskar, skaldjur, tandfisk, kummel och annan vitfisk. Argenova har 60 båtar och Pescamar har 30 båtar. Innan rekonstruktionen hade de fler fiskande dotterbolag men även de i samma länder.

Nueva Pescanova bedriver också räkodling i företag som Novaguatemala (Guatemala), Camanica (Nicaragua) och Promarisco (Ecuador) samt fiskodling i företagen Pescanova Brasil (Brasilien) och Insuiña (Spanien). Förutom i de länder där företaget har fiske och fiskodling bedriver de också fiskindustrier i Peru, Frankrike och Irland.

Freiremar är ett fiskeriföretag med bas i Las Palmas på Gran Canaria. Företaget bedriver fiske med Las Palmas som bas men de flesta båtar är flaggade i andra länder. Totalt äger de 15 frystrålare och har dotterbolag med fiskeriverksamhet i Spanien, Marocko (Freiremar Maroc), Panama (Beecon Marine), Uruguay (Credelmar), Argentina (Fonseca, Urtizberea Anaiak) och Falklandsöarna (Quark Fishing) och delägda företag i Senegal (Societé de Pêche Canario Senegalaise), Panama (Comercial d’Argoni), Marocko (Cephapêche) och Mauretanien (Bouza Mauritania de Pêche). Även Freiremar gick i konkurs 2013 men har rekonstruerats som ett mindre företag än tidigare. Företaget bedriver främst demersalt fiske efter vitfisk men även efter bläckfisk. Koncernen har cirka 1 200 anställda vara knappt hälften i fisket.

Ett annat stort spanskt fiskeriföretag är Grupo Calvo med moderbolaget Luis Calvo Sanz, S.A. vars huvudägare är familjen Calvo med italienska Bolton Group som minoritetsägare med 28%. Antalet anställda är totalt 4 600. Företaget sysslar främst med fiske av tonfisk och denna verksamhet bedrivs i Stilla Havet genom med Calvopesca El Salvador Calvo Consignataria Centroamericana i samma land medan Calvopesca Atlántico på Kap Verde och Calvopesca i Spanien fiskar i Atlanten. Företaget äger också fiskeriföretaget Gestra Corporation i Panama. Dessutom bedriver företaget en omfattande industriverksamheten med förädling av tonfisk i Brasilien, Spanien och El Salvador.

Fiskeriföretaget Iberconsa, egentligen Grupo Ibérica de Congelados SA, ägs för sin del av ett US-amerikanskt riskkapitalbolag vid namn Platinum Equity som kontrolleras av Tom Gores. Företaget har dotterbolag i Spanien, Namibia, Sydafrika och Argentina. Fiske bedrivs i Namibia genom de delägda bolagen Namibia Cadilu Fishing, Ekikimbo Trawling och Rainbow Trawling, Sydafrika genom delägade Echalar Fishing och Argentina genom dotterbolagen Iberconsa de Argentina Ibermar med totalt cirka 40 fiskebåtar, både frystrålare och trålare för kummel och annan vitfisk, räktrålare och jiggfiskebåtar för bläckfiskfiske. Företaget har cirka 1 000 anställda exklusive delägda bolag.

De tre tonfiskföretagen, Pevasa (Pesqueria Vasco Montañesa SA), Inpesca (Cía Internacional de Pesca y Derivados) och Coper har ett gemensamt samarbete vid namn Atunlo. Det totala antalet anställda i Atunlo är 1 200. Basen för fisket är Port Victoria på Secyhellerna för fisket i Indiska Oceanen och Abidjan I Elfenbenskusten för fisket i Atlanten. Pevasa äger 6 fiskebåtar, Inpesca har också 6 båtar medan Coper är ett fiskindustriföretag inriktat på tonfisk. Inpesca och Pevasa är också ägare av transport- och handelsföretaget Pevaeche SA tillsammans med Atuneros Vasco.

Ett annat tonfiskeföretag är Albacora SA som har 18 fiskebåtar. De fiskar i Atlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet. Andra större tonfiskföretag är Atunsa SA och Echebastar SA.

Armaven SA är ett fiskeriföretag inriktat på vitfisk som ägs av handelsföretaget Venta Pescados och holdingbolaget Grupo Sotelo Dios. Armaven bedriver fiskeriverksamhet i Spanien och i Storbritannien via dotterbolaget Armaven UK. Grupo Sotelo Dios äger också 10% av fiskeriföretaget Frioantartic SA som har lite över 200 anställda. Ytterligare 10% ägs av portsugisiska Pedro França. Frioantartic bedriver fiske i Namibia, Falklandsöarna, i Nordatlanten och kring Spanien med spanskflaggade båtar.

Vidare har vi Armadora Pereira (Grupo Pereira) som bedriver fiskeriverksamhet i Spanien och har dotterbolag som bedriver fiskeriverksamhet i Spanien (Argos Pereira España), Marocko (Sofinas), Falklandsöarna (delägda Argos Group), Storbritannien (Argos Pereira), Argentina (Orion Fishing) och Senegal (Senegalaise de Thon och delägda Soperka). Dessutom äger de hälften av Argos Froyanes på St. Helena med norska Ervik Havfiske som den andra delägaren, samt del i Jupiter Fishing i Spanien. Fiskar bland annat tandfisk och bläckfisk.

Grupo Profand är ett stort fiskeriföretag och fiskindustriföretag med en komplicerad struktur. Via dotterbolag som Fletainvest SL och Profand Fishing Holding eller intressebolag IMV Holding NV i Nederländerna, Newsan Food i Argentina (6 100 anställda, cirka 40 båtar), Seafreeze Ltd och Stavis Seafood i USA äger de fiskebåtar och verksamheter i flera länder. Fletainvest äger för sin del 66% av det estniska fiskeriföretaget MFV Lootus. Resterande 33% ägs av portugisiska Largispot.

Ytterligare ett större spanskat fiskeriföretag är Rampesca som är delägare i RBC på Falklandsöarna. Vidare har vi Pescapuerta med fiskeriverksamhet i Argentina (Estrella Patagónica SA) och delägarskap i fiskeriföretag på Falklandsöarna och tidigare också i Namibia (Tunacor). Företaget har 500 anställda och fiskar räkor, bläckfisk samt kummel och annan vitfisk.

Ett bolag med fiskeriverksamhet i Spanien och Portugal är Pesquera Downey som äger 25% i det portugisiska fiskeriföretaget Pombo som i sin tur har det spanska dotterbolaget Pesquera Guadiana. Dessa bolag fiskar i spanska och portugisiska vatten. ett anat företag som främst fiskar i europeiska vatten, men även i Sydatlanten, Indiska Oceanen och Stilla Havet är Espaderos del Atlantico SA som äger 5 fiskebåtar.

Fandicosta har fiskeriverksamhet i Nordatlanten och Sydatlanten med dotterbolag i Argentina som bland annat fiskar bläckfisk och kummel. Mascato har för sin del fiskeriverksamhet i Nordatlanten efter vitfisk och svärdfisk, intressebolag med fiskeriverksamhet i Namibia (Merlus Group) som fiskar kummel och sysslar med musselodling i Chile. Pesquera Ancora som ägnar sig åt pelagiskt fiske i Nordatlanten ägs av brittiska UK Fisheries som i sin tur ägs av nederländska PP Group och isländska Samherji.

Några andra större spanska fiskeriföretag är Pesquera Echalar, Copemar SA, Pesquerias Marinenses SA (Pesmar), Grupo Nores och Chymar SA.

Pesquera Echalar är huvudägare i Marfrio SA som bedriver fiske i Peru genom dotterbolaget Marfrio Peru SA. Pesquera Echalar är också delägare i Igueldo Fisheries (F.I.) Company Ltd på Falklandsöarna. Copemar som ägs av familjen Ojeda är för sin del delägare i South Atlantic Squid Ltd på Falklandsöarna och Seacope Freezer Fishing (Pty) Ltd i Namibia. Pesmar är delägare i Nova Fishing Ltd på Falklandsöarna i vilket bolag ocksålikaledes spanska Frigorificos del Morrazo SA är delägare.  Dessutom är bolaget hälftenägare i Fibow Ltd som sköter de trålare från Pesmar som fiskar kring Falklandsöarna. Pesmar har totalt 5 trålare och bedriver även fiske i Nordatlanten. Grupo Nores har 8 trålare och bedriver fiske i Nordatlanten såväl som kring Falklandsöarna via delägare bolaget Nores Marine Ltd. Chymar SA har ett delägt bolag på Falklandsöarna som heter Golden Touza Ltd.

Det är inte helt lätt att få tag på uppgifter om omsättning eller antal anställda för de spanska företagen. men för en del bolag har jag hittat det ena och för andra det andra. För de flesta företag kan jag inte heller hitta ägare.

Omsättning spanska fiskeriföretag 2018, namn, miljoner EUR, ägare

 1. Nueva Pescanova, 1 008, Abanca Corporacion Bancaria
 2. Grupo Calvo, 583,  fam. Calvo och Bolton Group
 3. Iberconsa, 340, Platinum Equity (Tom Gores)
 4. Grupo Profand, 250, Enrique García Chillón
 5. Pescapuerta, 215, ??
 6. Atunlo, 186, Pevasa, Inpesca & Coper
 7. Fandicosta, 110 (2017),  ??

Antal spanska fiskeriföretag 2018, namn, anställda, ägare

 1. Nueva Pescanova, 10 000, Abanca Corporacion Bancaria
 2. Grupo Calvo, 4 600,  fam. Calvo och Bolton Group
 3. Freiremar, 1 200, ??
 4. Atunlo, 1 200, Pevasa, Inpesca & Coper
 5. Iberconsa, 1 000, Platinum Equity (Tom Gores)
 6. Pescapuerta, 500, ??
 7. Grupo Nores, 300, ??
 8. Frioantartica, 200

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!