Irlands största fiskeriföretag 2019

Det klart största fiskeriföretaget på Irland är Atlantic Dawn Group (Atlantic Dawn Ltd) som ägs av familjen McHugh (ättlingar till Kevin McHugh). Företaget bedriver främst pelagiskt fiske men även demersalt fiske med flera egna trålare i irländska och i mauretanska vatten.

Atlantic Dawn Ltd har dotterbolag som fiskeriföretaget Polar Fish, och fiskindustriföretagen Atlantic Dawn Seafoods AS i Norge, Arctic Fish Processing på Irland, Polar Foods på Irland, Ocean Fresh Food AS i Norge (äger 60%) och Ocean Fresh Food Ltd på Irland (äger 50,5%). Ocean Fresh Food AS driver en flytande fiskfabrik i Mauretanien. Huvudkontoret såväl som basen för fisket finns i Killybegs i Donegal längst i nordväst på Irland. Totalt äger företaget cirka 10 båtar men har avtal med andra fiskeriföretag som fiskar för dem. Ett av dessa företag är danska Cattleya A/S och ett annat är Doyle Fishing Co Ltd.

En släkting till familjen McHugh vid namn Eamon Hugh är tillsammans med sin familj ägare av ett annat större irländskt fiskeriföretag, Antarctic Fishing Co Ltd. Även det bolaget hör hemma i Killybegs och fiskar dessutom för Atlantic Dawns fabriker genom långsiktiga avtal.

Ett annat företag är Gallagher Brothers Ltd som ägs av familjen Gallagher. Moderbolaget är ett fiskindustri- och handelsföretag som bedriver pelagiskt fiske i dotterbolaget Ocean Trawlers Ltd och fiskodling i företaget Ocean Fram Ltd. Antalet anställda är totalt omkring 200.

Killybegs Seafoods Ltd ägs av Seamus Tully och familjen Sean McGuinness. Genom dotterbolagen Colmcille Fishing Ltd och Westward Isle Fishing bedrivs fiske medan moderbolaget främst är ett fiskindustriföretag. Seamus Tully är också huvudägare i Western Seaboard Fishing Co Ltd och Carmarose Trawling Company Limited och tillsammans med Sean McGuinness också huvudägare i Killybegs Trawlers Ltd och delägare i Killybegs Fishing Enterprises Ltd tillsammans med James Anthony Tully. Sammantaget förekommer både demersalt och pelagiskt fiske i företag som Tully är delägare i eller ägare av.

Familjen Doyle äger för sin del fiskeriföretaget Doyle Fishing Co Ltd. Andra större pelagiska fiskeriföretag är O’Shea Fishing Co Ltd (fam. O’Shea), Brendelen Ltd (fam. Gill), Cavankee Fishing Co Ltd (fam. Cavanagh), FD Premier Fishing Co (fam. Frank Doherty) och Aine Fishing Co Ltd (fam. Joseph Doherty). Familjen Frank Doherty äger också Premier Trawlers Ltd, Kincasslagh Trawers Ltd, PFP Teoranta och Tower Fish Co Ltd. medan Joseph Doherty med familj är delägare i D & O Seafoods Ltd.

Ett större företag som främst är engagerat i demersalt fiske är O’Flaherty Brothers Limited (fam. O’Flaherty) med Saltees Fish som genom flera dotterbolag såsom Irish Trawlers Ltd, O.F. Fishing Ltd, Bradan Fishing Co Ltd och NCD Fishing Ltd med flera bedriver fiske. Familjen äger också handelsföretaget och transportföretag. Företaget har 14 fiskebåtar varav en fiskar pelagiskt. Totalt sysselsätts omkring 100 personer.

Andra källor till uppgifterna: Duedil och Companycheck