Måste det trålas räkor i Kosterhavet och Gullmarsfjorden?

I Kosterhavets nationalpark trålas det räkor av ett fåtal båtar försedda med mindre trålar. Det hela sköts delvis genom samförvaltning men räkkvoten i Kosterhavet utgör en del av den totala räkkvoten i Skagerak. Inget skiljer en räka fångad i Kosterhavet från en räka fångad längre ut i Skagerak. Följande 37 båtar har tillstånd för räktrålning i Kosterhavet (2017):

 • GG 105 Titania
 • GG 168 Tromsö*
 • GG 773 Signora*
 • GG 1221 Singapore
 • LL 9 Svartskär
 • LL 110 Klingerö
 • LL 161 Svan*
 • LL 425 Vikefjord
 • LL 470 Starlet
 • LL 507 Fylgia*
 • LL 677 Ocean*
 • LL 784 Littorina
 • SD 19 Måsen*
 • SD 43 Helgoland*
 • SD 47 Brattskär
 • SD 62 Theres
 • SD 95 Mia*
 • SD 158 Luna
 • SD 246 Top Cat*
 • SD 248 Axö*
 • SD 258 Falken
 • SD 278 Brattvåg*
 • SD 341 Sundland II
 • SD 416 Nippon
 • SD 437 Viken
 • SD 451 Ferder 3
 • SD 475 Havbris*
 • SD 478 Odderö*
 • SD 511 Eros III
 • SD 539 Gryning
 • SD 562 Kragerö*
 • SD 578 Vikingö
 • SD 622 Vanguard
 • SD 623 Dagny
 • SD 669 Palermo*
 • SD 991 Tärnskär*
 • VG 29 Christina*

*) kvotbåtar eller mindre aktiva båtar (en del av dem är dock aktiva i kräftfisket).

Av de 37 båtarna med tillstånd att fiska i Kosterhavet så används 17 stycken i praktiken inte alls till räkfiske (en är redan helt borta från fisket). Kvar blir då 20 båtar. Av de 20 båtarna är minst 13 så stora att de lika gärna kan fiska längre ut i Skagerak (SD 416 Nippon är dock i praktiken numera en kvotbåt). Kvar blir då 7 båtar. Av de 7 kommer kanske flera att försvinna om det blir förbjudet att fiska med trål i Kosterhavets nationalpark. Men samma båtar kommer troligen även att försvinna när permanent överförbara fiskerättigheter (TFC) införs. Även de båtar som idag inte används eller är kvotbåtar kommer att försvinna när TFC införs. Kräftfisket påverkas så vitt jag kan förstå inte av förbud mot trålning i Kosterhavets nationalpark. Dessutom bör det även fortsatt vara tillåtet att tråla i Väderöfjorden.

Genom att införa TFC så kan de som vill lämna fisket och få betalt för det genom att andra köper båten och fiskerättigheterna. Därefter kan trålfiskeförbud införas i Kosterhavets nationalpark och omställningen ske utan större ekonomiska problem för yrkesfiskarna. Räkfisket kan dessutom behållas på samma nivå som idag. Formellt visserligen med färre båtar men i praktiken med marginellt färre båtar.

I Gullmarsfjorden har 4 båtar tillstånd att fiska räka med trål:

 • GG 1221 Singapore
 • LL 9 Svartskär
 • LL 467 Gullbris*
 • LL 161 Svan*

LL 467 Gullbris är en kvotbåt och LL 161 Svan används i praktiken inte till räkfiske. LL 9 Svartskär kan säkerligen fiska ute på Skagerak och fångar sannolikt huvuddelen av sin räka där. Sammantaget kan jag inte se att ett förbud mot räktrålning skulle ha några mer omfattande effekter på svenskt fiske. Ägaren av GG 1221 Singapore verkar vara den som kan komma att drabbas hårdast då han har tillstånd för både Kosterfjorden och Gullmarn. Men han borde kunna kompenseras för bortfallet av räkfiskemöjligheter inomskärs med andra fiskemöjligheter.

En möjlighet som bör kunna erbjudas för fiskare som lämnar trålfisket är möjlighet att få tillstånd till räkfiske med bur i Gullmarsfjorden och/eller Kosterhavets nationalpark. Idag finns inga möjligheter att få lönsamhet i ett sådant fiske men det kan ju eventuellt utvecklas dithän med hjälp av utvecklingspengar.

Min slutsats är att det borde gå att avveckla trålfisket i Kosterhavets nationalpark utan några större konsekvenser för räk- och kräftfisket i norra Bohuslän. Tidigare har jag inte haft den uppfattningen men det verkar som om det faktiskt skulle kunna vara möjligt utan allt för stora konsekvenser för fisket i norra Bohuslän. Detta beror främst på att de flesta båtar som har tillstånd att fiska i Kosterhavet i praktiken inte används till räkfiske samt att kräftfisket så vitt jag kan förstå sker utanför nationalparkens gränser. Det är ännu lättare att avveckla trålfisket i Gullmarsfjorden. Med kooperativa överförbara fiskerättigheter blir det hela ännu lättare att genomföra då antalet räktrålare i det fallet inte minskar lika mycket.

Att helt förbjuda trålfiske i marina skyddsområden skulle däremot inte fungera. Ett större område, Bratten, ligger långt ute till havs och där fiskar även norska och danska yrkesfiskare. Där fångas också en stor del av den räka som landas. En lagstiftning i Sverige skulle bara beröra svenska yrkesfiskare och inga andra.

Tycker jag då att det borde införas ett förbud för trålfiske i vissa marina skyddsområden? Inte alls, men jag konstaterar att det inte skulle vara den katastrof jag tidigare trodde att det skulle vara. Men min ståndpunkt är ändå att det inte är rimligt att förbjuda trålfiske i varken Kosterfjorden eller Gullmarsfjorden.

Läs mer:

PS. Vill klargöra att mitt resonemang tidigare om GG 1221 Singapore var fel. Jag har tagit bort det. Ägaren har inga som helst avsikter att sluta med fisket.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!