Sebastian Linke snackar dumheter om överförbara fiskerättigheter i tidningen Extrakt

I en artikel i tidningen Extrakt påstår en forskare vid Göteborgs universitet vid namn Sebastian Linke att överförbara fiskerättigheter slagit hårt mot det småskaliga fisket. Påståendet är helt felaktigt, det är falskt och faktiskt att betrakta som en lögn om det nu vore så att Linke faktiskt visste vad han pratade om. Det vet han sannolikt inte för jag vägrar tro att en forskare ljuger medvetet. Vilket innebär att han bara sprider helt ogrundade förutfattade meningar.

De utvärderingar som gjorts av och de rapporter som skrivits om de individuella överförbara fiskerättigheterna (TFC, tidigare ITQ) i Sverige inom det pelagiska fisket visar att det småskaliga fisket inte påverkats alls av detta. Antalet små fiskebåtar har inte minskat alls på grund av införandet av TFC. Däremot har antalet stora fiskebåtar halverats. Detta visar riksdagens utvärdering såväl som Havs- och vattenmyndighetens.

Inte heller i Danmark har antalet små båtar minskat mer än genomsnittet i det danska fisket. Den huvudsakliga minskningen i Danmark har varit bland de medelstora båtarna som fiskat demersalt, dvs fiskat bottenlevande fisk.

Att antalet små fiskebåtar och småskaliga yrkesfiskare minskar beror alltså inte på införandet av TFC. Istället beror det på konkurrens från säl och skarv, miljöproblem, olönsamt fiske och myndighetsbeslut (exempelvis laxfiskestopp och torskfiskestopp i södra Östersjön respektive hela Östersjön).

Läs mer:

PS. Linke är också en av de personer som ligger bakom den märkliga enkäten som jag tidigare skrivit om.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!