Går SFPO:s ordförande emot sina egna medlemmar?

Peter Olsson är ordförande för SFPO. Han har skrivit en artikel på deras hemsida som delvis är ett angrepp på mig på grund av att jag konstaterat att ett förbud mot trålfiske i Kosterhavet inte skulle innebära en katastrof för svenskt fiske. Det skulle dock vara en katastrof för enskilda yrkesfiskare men inte lösa några problem vilket gör att jag tycker förslag om trålfiskeförbud i Kosterhavet och andra marina skyddsområden är olämpliga och meningslösa.

Samtidigt skriver Peter Olsson att han inte vill ha ett pelagiskt system i det demersala fisket. Frågan är då om detta är ett totalt avståndstagande från individuella överförbara fiskerättigheter på det sätt som vissa av de som läst hans inlägg uppfattat det. Det måste det inte vara, men kan uppfattas så. Jag väljer att tro att han vill ha någon annan variant av TFC-system än det som finns i det pelagiska fisket. Exempelvis kooperativa fiskerättigheter.

För faktum är att det finns många båtar i det svenska räkfisket. Cirka 15-20 båtar av totalt 62 med tillstånd att fiske räka är idag kvotbåtar. De fiskar inte, de kostar bara pengar för de nuvarande ägarna. De försvinner inte så länge det nuvarande systemet med särskilda tillstånd och årliga fiskemöjligheter inte förändras. Ett TFC-system, oavsett hur det exakt utformas, innebär att dessa 20 båtar slutgiltigt kan skrotas. Ingen blir lidande på grund av det. Rent ekonomiskt kommer sannolikt ytterligare en 10 -15 båtar försvinna oavsett hur ett system utformas. Kvar skulle det i så fall bli omkring 25-30 båtar inom räkfisket.

Om ett system som exakt liknade det pelagiska systemet infördes skulle det sannolikt bara bli kvar 10-15 båtar, vilket ändå är många jämfört med det danska räkfisket där det finns 8 båtar som fiskar på en kvot som är dubbelt så stor som den svenska. Att fler skulle bli kvar i det svenska räkfisket beror främst på att många också ägnar sig åt riktat fiske på kräfta och fiske vilket inte danska räkfiskare gör. De fångar dock fisk som bifångst.

Om Peter Olsson varit helt emot ett system med överförbara fiskerättigheter hade han som jag uppfattar det gått emot de flesta av sin medlemmar. På ett medlemsmöte för ett par år sen röstade en majoritet för att SFPO skulle arbeta för överförbara fiskerättigheter och organisationen har uppgett att de årliga fiskemöjligheterna är ett steg på vägen. De jag haft kontakt med i samband med att jag skrev de av Peter Olsson kritiserade inläggen har samtliga varit anhängare av ITQ/TFC (de gillade dock inte min artikel om att förbud av fiske i Kosterfjorden inte är ett stort problem för svenskt fiske).

Att de flesta yrkesfiskare inom SFPO vill ha överförbara fiskerättigheter är nog ganska troligt. Så också Peter Olsson, men han vill inte ha ett system som liknar pelagikernas utan ett system som ser annorlunda ut. Han går därför inte alls mot de gena medlemmarna som jag ser det.

Läs mer:

PS: Peter Olsson uppger också att danska räktrålare är större än svenska. Om vi tar de 20 största räktrålarna så är 8 danska och 12 svenska. Tre av de 5 största är danska. Genomsnittsstorleken på alla svenska räkfiskebåtar är mindre än genomsnittsstorleken på de danska, men av de 16 största båtarna är 7 danska och 9 svenska. Storleksskillnaderna är inte så stora som Olsson gör gällande även om Sverige har många små båtar vilket Danmark inte har.

De största räktrålarna i Sverige och Danmark, namn, bruttotonnage i ton

 1. S 158 Saron, 358
 2. S 486 Sajoni, 335
 3. S 226 Emli Pilegaard, 335
 4. GG 707 Arkö, 335
 5. HG 410 Signet, 265
 6. S 255 North Sea, 263
 7. GG 73 Ingun, 222
 8. GG 578 Svanvik, 221
 9. LL 628 Atlantic, 202
 10. LL 207 Nautic, 196
 11. HM 424 Westbank, 195
 12. S 386 Casilo, 184
 13. GG 234 Kennedy, 171
 14. GG 892 Strannefjord, 162
 15. GG 781 Sandefjord, 155
 16. SD 622 Vanguard, 141
 17. GG 980 Danafjord, 135
 18. S 107 Ulla Lindblad, 125
 19. SD 437 Viken, 125
 20. GG 411 Orion, 115

Källa Eu;:s fiskebåtsregister, Marinetraffic, Dansk skibsregister, Fiskerforum

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!