UK Fisheries

UK Fisheries Ltd är ett stort brittiskt fiskeriföretag som till 50% ägs av nederländska Parlevliet & van der Plas (PP Group) via nederländska dotterbolaget Tory BV och till 50% av isländska Samherji via deras brittiska dotterbolag Onward Fishing Co Ltd. Gruppen av företag med Onward Fishing och UK Fisheries är i praktiken också innehavare av producentorganisationen The FPO Ltd.

Bolaget har flera brittiska dotterbolag såsom Lionman Ltd, Kirkella Ltd, Jacinta Ltd, Boyd Line Ltd och J. Marr Fishing Ltd. Dessa bolag äger totalt 191 255 FQA-enheter (Fixed Quota Allocation Units) fördelade på tre bolag med två båtar. Kvoterna omfattar främst bottenlevande torskfiskar av olika slag. 127 889 av FQA-enheterna gäller fiske i norskt (inklusive kring Spetsbergen), grönländskt och internationellt (NAFO-administrerat) vatten men även till viss del isländskt vatten. Detta gör att UK Fisheries i motsats till stora delar av det brittiska fisket inte ser positivt på Brexit.

Förutom bolagen i Storbritannien har UK Fisheries också dotterbolag i Frankrike, Spanien, och Portugal samt dessutom en delägd fiskebåt i Danmark.

I Frankrike finns dotterbolagen Comptoir des pêches d’Europe du Nord (Euronor) och Compagnie des Pêches Saint Malo (traditionellt förkortat Comapêche, men företaget vill idag inte använda den förkortningen, jag gör det dock).

Comapêche har två helägda båtar med fransk flagg som fiskar vitfisk i Nordatlanten och Barents hav och äger dessutom del i danska R 38 Ocean Tiger som ägnar sig räkfiske vid Grönland.

Antalet anställda är 300 i Comapêche och 150 i Euronor som äger 6 trålare. Euronor ägnar sig främst åt demersalt fiske med torskfiskar som viktigaste målarter. En av Euronors trålare är också en av de trålare som Comapêche äger (bolagen äger den gemensamt) så totalt finns det bara 8 trålare i Frankrike som ägs av UK Fisheries.

I Spanien finns dotterbolaget Pesquera Ancora SL som äger en stor trålare, också den främst inriktad på fiske av torskfisk (vitfisk). Antalet anställd är cirka 50. Pesquera Ancora grundades 1998 och ägdes från 2007 till 2010 till 60% av norska Aker Seafood (idag Havfisk AS) och 40% av Cartera Meridional S.A. 2010 köpte Aker Seafoods resterande 40% varefter företaget såldes till UK Fisheries. Pesquera Ancora har nästan 52% av den spanska torskkvoten i det av NAFO administrerade området i norra Atlanten, dvs internationellt vatten och samma andel av den spanska kvoten i norskt vatten i Barents hav och Nordatlanten. Dessutom har de kvot på kanadensiska vatten i nordvästatlanten (Grand Banks).

Det portugisiska dotterbolaget heter Absolutely Genuine – Unipessoal Lda och äger en större trålare som även den fiskar vitfisk.

Andra källor:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!