Det finns inga monstertrålare som fiskar i Bottenhavet eller Stockholms skärgård

Centerpartisten Gustav Hemming gör bort sig ordentlig i en debattartikel om fiske i Svenska Dagbladet. Han skriver att monstertrålare måste förbjudas att fiska i Bottenviken, Bottenhavet och Ålands hav.

För det första är det svårt att förstå vad som menas med monstertrålare. Handlar det om ryska trålare på 8 000 ton, färöiska trålare på 5 000 ton eller danska trålare på 3 000 ton? För de menar väl inte svenska och finska trålare på omkring 400 ton eller 1 000 ton? För de trålare som fiskar i Bottenhavet är i den storleken.

Dessa båtar ägnar sig dock inte åt fiske Ålands hav eller Stockholms skärgård (som ju ligger innanför trålfiskegränsen). De fiskar däremot i Bottenhavet och i egentliga Östersjön där sillen främst fiskas på vintern norr om om Åland och nordost om Gotland. De båtar som fiskar mest sill i Bottenhavet är GE 49 Arcadia med Gävle som hemmahamn och SM 53 Glomskär som har hemmahamn i Öregrund. Arcadia är på 399 bruttoton och Glomskär på 373 ton. Är det dessa båtar som Gustav Hemming menar? Eller är det siklöjetrålarna i Norrbotten? Det är ju de som fiskar den mesta sillen (strömmingen) i Bottenviken.

Nästan allt finskt sillfiske sker i Bottenhavet och i de norra delarna av egentliga Östersjön av trålare i samma storleksordning som Arcadia och Glomskär. Det finska fisket är betydligt mer omfattande än det svenska. Att det skulle finnas förutsättningar för att Finland skulle driva frågan om att dessa trålare inte skulle få fiska i Bottenhavet och norra Östersjön är fria fantasier. Hemming vet inte hur fisket ser ut och sprider dumheter på grund av ren okunskap.

Att ensidigt flytta ut trålfiskegränsen till12 sjömil skulle drabba svenska yrkesfiskare men inte andra länders. Finlands betydligt mer omfattande fiske skulle fortsätta, men nu utan konkurrens från svenskflaggade båtars fiske. Främst skulle det sannolikt drabba mindre trålare som fiskar på kustkvoten. De stora trålarna fiskar ju i allmänhet längre ut till havs.

Trålarna fiskar inte heller 370 gånger mer i skärgården än de småskaliga yrkesfiskarna. Det är en siffra som en journalist hittat på då han jämför hur mycket trålarna fiskat i hela norra delen av det egentliga Östersjön med en siffra på hur mycket de småskaliga yrkesfiskarna fiskat i samma ICES-område (29). Dessutom ingår bara norra delen av Stockholms skärgård i område 29 medan den södra ingår i område 27. Fisket i det marina skyddsområdet i utkanten av Stockholm skärgård är helt enkelt minimalt och inget problem.

Sill (strömming) från Bottenhavet och norra delen av egentliga Östersjön är idag inte heller lämplig som människoföda men det verkar Hemming inte heller förstå. I det läget är det rimligt att utnyttja resursen til fiskmjöl och foder.

Även miljöpartister som Tomas Eriksson och vänsterpartister som Elin Segerlind uppvisar också en stor okunnighet om fisket då de också upprepar samma dumheter som journalisten i tidningen Mitti och centerpartisten Hemming. Det är en dumskallarnas sammansvärjning helt enkelt.

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!