Baltlanta och Ocean Trawlers

Baltlanta UAB är ett litauiskt företag som kontrolleras av den i Norge bosatte svensken Magnus Roth, kanske tillsammans med Vitalij Orlov, via Three Towns Capital i Hong Kong och holdingbolaget Lispa Holding SL i Spanien. I Spanien äger företaget också Rainbow Reefers Las Palmas SL (Rainbow Reefers Ltd) samt Katla Seafoods Canarias SL.

Magnus Roth och Vitalij Orlov ägde fram till 2019 50% var i Three Towns Capital men en domstol i Hong Kong fällde en dom som beordrade Roth att köpa ut Orlov från företaget. Om så skett är oklart men det är väl sannolikt. Redan 2016 sålde Roth sin andel i det ryska fiskeriföretaget Norebo (formellt andelen i Seafood Holding British Virgin Islands Investments Holding Ltd) så att Orlov blev majoritetsägare. Men upplösningen av de två männens gemensamma företagskoncern har lett till flera och omfattande konflikter som dessutom berör en tredje person, Alexander Tugusjev, som anser sig ha blivit lurad av de två andra.

Baltlanta äger idag två stora fabrikstrålare med pelagisk flagg och troligtvis också en tredje stor trålare som idag är Angolaflaggad. I alla fall är Baltlanta ägare enligt det ryska skeppsregistret. Fisket bedrivs utanför Västafrikas kust i mauretanskt vatten samt i angolanskt vatten. De kylfartyg som Rainbow Reefers ägts har varit till salu men det är oklart om detsålts. Rainbow Reefers dotterbolag Stagira Shipping Co. Ltd äger en fiskebåt som är registrerad som kylfartyg och som sköts av isländska Uthafsskip ehf, ett företag som också sköter Baltlantas två stora litauiska trålare. Även Rey befinner sig i Mauretanien.

På Kanarieöarna finns också Norebo Africa SL. I styrelsen för det bolaget sitter Gunnar Mansfeld. Gunnar Mansfeld sparkades av Roth från sina uppdrag i Three Towns Holding Ltd utan medgivande från Vitalij Orlov men han kvarstår i spetsen för Norebo Overseas Hong Kong Ltd och andra internationella bolag i Norebo-koncernen som tidigare hette Ocean Trawlers. Three Towns Capital äger varumärkena Ocean Trawlers och Atlantika vilka tidigare bl.a. användes av Norebo. De slutade med det år 2017 på grund av schismen i Three Towns Capital och det är sannolikt också därför som de internationella bolagen bytt namn.

Idag äger Magnus Roth också Canomaro Shipping AS som i sin tur äger andelar i många mindre företag såsom 50% i Inyard Invest AS och Njord Stettin AS och 36,8% i Songa Container AS. Han är styrelsemedlem i Inyard Invest AS, Songa Container AS och Maritime & Merchant Bank ASA men verkar inte vara nån större aktieägare i det sistnämnda företaget.  Dessutom är han också styrelseledamot i Stall Englagaard AS och Stall Englagaard AB som ägs av Cathrine Norstrøm, sannolikt hans fru eller sambo, respektive Oda Norstrøm Roth, troligen en dotter.

Baltlanta UAB omsatte cirka 25 miljoner euro år 2018 vilket var en minskning jämfört med tidigare år. Antalet anställda är omkring 150. Jonas Jonikas är VD. Verksamheten är pelagiskt fiske md fabrikstrålare utanför Västafrikas kust.

Läs mer:

Andra källor:

Seafood industry integration in all EU Member States with a coastline (2018, figuren är hämtad från denna publikation))

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!