Vad är problemet med kameraövervakning?

Kameraövervakning på fiskebåtar kan vara av flera slag. På många båtar finns redan idag övervakningskameror. I maskin, på akterdäck, för att se tråltrummor och trålar, i och på trålar med mera. Det är nödvändigt med kameror för att se tråltrummor och trål när den sätts eller halas på en del mindre moderna trålare för att de ska kunna skötas av en enda person. Dessa kameror används idag inte för inspelning och de används inte för övervakning av annat slag än det som av tekniska, praktiska och säkerhetsskäl behövs.

Dessutom finns det kameror för övervakning av fångsten på båtar i flera olika länder. De flesta båtar har dem frivilligt och ibland är de kombinerade med extra kvot. Några båtar med övervakning av de som arbetar ombord känner jag inte till, förutom om det handlar om övervakningskameror för att öka säkerheten för de som arbetar ombord. Men det finns säkert.

Det som idag diskuteras när det gäller det danska kräftfisket i Kattegatt och det svenska demersala fisket är kameror för att övervaka fångsten. Jag ser inga problem med det. Inte ur integritetssynpunkt då inga personer övervakas och inte heller ur nån annan aspekt. Jag har därför svårt att förstå den monumentala ovilja mot kameror för att övervaka och artbestämma fångsten som finns bland många danska och svenska fiskare.

Det är faktiskt svårt att dra någon annan slutsats än att det finns enstaka fiskare, i det danska kräftfisket (jomfruhummerfiske) kanske till och med många, som har något att dölja. Dvs de uppgraderar fångsten genom att kasta ut små individer och kastar ut fisk som omfattas av landningsskyldigheten. Förutom i det danska kräftfisket är det främst inom det svenska räkfisket sådant kan tänkas förekomma. I det danska kräftfisket finns det båtar som saknar kvot för torsk trots att torsk är en oundviklig bifångst när det fiskas utan rist i kräfttrålen. Något som gäller alla danska kräftfiskebåtar. I det svenska räkfisket finns det klara indikationer för att några enstaka båtar uppgraderar fångsten.

I Danmark så måste de som fiskar demersalt i Kattegatt numera använda mer selektiva redskap än de tidigare gjort. De båtar som ingår i försöket med kameror för övervakning och artkontroll av fångsten behöver inte använda de mer selektiva redskapen. 15 båtar ingår till en början i försöken med kameraövervakning.

De danska yrkesfiskarnas invändningar mot övervakningskameror är bland annat att det inte gör att torskbestånden ökar. Det är ett urbota dumt argument. Kameraövervakningen är till för att minska fångsten av torsk genom att minska de olagliga utkasten då det finns för lite torsk. Minskar fisket har torsken kanske chansen är kunna återhämta sig. Men det finns naturligtvis inga garantier för att det hjälper. Men minskade utkast innebär i förlängningen mindre fångster vilket innebär att torskens långsiktiga överlevnadssituation förbättras.

Ett annat argument är att ingen ska övervakas på sin arbetsplats. Men förslaget om övervakning handlar inte om att enskilda yrkesfiskare ska övervakas utan om att fångsten ska filmas, storleks- och artbestämmas. Personen eller personerna ombord ska så vitt jag förstått det inte filmas. Om så vore eller blir fallet är naturligtvis övervakningskameror ombord helt oacceptabelt. Men det kan förekomma att de kommer med på bilder. Helt eller delvis.  Det är detta som utgör grunden för yrkesfiskarnas motstånd mot kameror vilket är förståeligt. Sådant måste naturligtvis minimeras och arbetet ska inte övervakas, bara fångsten. Hur kameror monteras är därför av högsta vikt.

Att det skulle utgöra en psykisk press kan nu vara sant om det är så att yrkesfiskaren i sig själv blir övervakad och finns med på bilderna. Men det finns också många positiva effekter. Den enskilde yrkesfiskaren, som alltså inte är tänkt att övervakas i sitt arbete, får ju själv hjälp av kamerorna genom att det går snabbare att artbestämma och snabbare och enklare att veta hur mycket som fångats. I förlängningen när alla har kameror ombord kan dessutom en mängde detaljbestämmelser om tider, anmälningstider, redskap med mera tas bort. Yrkesfiskarna kommer på sikt att tjäna på att ha kameror som övervakar fångsten.

Det är också värt att notera att alla genomförda försök med kameraövervakning av fångsten ombord har resulterat i minskade utkast. I England, Skottland, Danmark, Nya Zeeland, Australien osv.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!