Okunniga tyckare går bananas på grund av MSC-certifiering

En massa okunniga tyckare har blivit helt tokiga efter att MSC certifierat sill- och skarpsillsfisket i Östersjön. Enligt alla vetenskapliga bedömningar sker det aktuella pelagiska fisket på ett långsiktigt hållbart sätt och sillbestånden i östra Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken ligger på en långsiktigt hållbar nivå.

Fisket är väldokumenterat och välkontrollerat med små eller obefintliga bifångster. Det finns dock vissa kända problem som felrapportering och det är också något MSC beaktat. Skarpsill fiskas också över FMSY, den gräns som fisket ska ligga under. Detta har pågått under mycket lång tid utan att beståndet minskat vilket tyder på att beståndsberäkningarna är felaktiga. Det sistnämnda har MSC:s certifieringshandläggare inte beaktat, där emot har de beaktat nivån på fisket.

De invändningar som riktats mot certifieringen från WWF:s sida har i huvudsak handlat om skarpsillen, inte sillen (strömmingen). Invändningarna har antingen varit faktamässigt felaktiga eller så har de redan beaktats under certifieringsprocessen.

Trots att det alltså finns vetenskaplig konsensus tycker mängder med tyckare att det är heltokigt med MSC-märkning av det pelagiska fisket i Östersjön. Men ärligt sagt vet de inte vad de pratar om. Bara för att några få yrkesfiskare, en länsfiskekonsulent och en forskare som ansåg att sillen var slut för 20 år sen tycker att det finns för lite sill (strömming) i Stockholms skärgård betyder inte det att det faktiskt är så. I själva verket visar ju vetenskapen att de har fel. Lika fel som i stort sett samma människor hade för 20 år sen.

Men det hindrar inte tokiga sportfiskare att helt tappa koncepterna. Istället för att ta reda på fakta och basera sitt tyckande på kunskap så blir de upprörda. Vi vet dessutom sen tidigare att de inte drar sig för att rikta allvarliga hot mot yrkesfiskare och andra. De är med andra ord helt obalanserade i sina reaktioner. En som inte hemfaller åt hot men som ändå är ganska obalanserad och saknar fog för sina påståenden är Jan Ohlsson på tidningen Fisheco och en annan är Robert Westin på Fiskejournalen.

Länsfiskekonsulent Henrik C Andersson tycks också ha tappat koncepterna och menar att certifieringen kommit till genom korruption och på grund av påtryckningar från den norska laxodlingsindustrin. Det är naturligtvis dumheter. Men kanske kan vi nu få se ökad försäljning av strömming till konsument. Tyvärr omfattas dock inte mindre trålare, snörpvadsbåtar och garnbåtar som fiskar på kustkvoten av MSC-certifieringen. Dessa båtar är inte medlemmar i SPFPO och ingår därför inte i certifieringen.

När det gäller att inte använda sig av fakta och agera på känslor är kritikerna av det pelagiska fisket i Östersjön experter. De hittar på falska uppgifter och sprider osanna uppgifter. Sportfiskarna presenterade helt felaktiga landningssiffror från Bottenhavet för att försöka visa att fisket ökat mycket kraftigt de sista åren. Det visade sig vara ett felaktigt påstående. Henrik Svedäng och andra påstod för 20 år sen att sillen var slut. Det var ett felaktigt och heltokigt påstående. De påstår nu samma sak och har sannolikt lika fel denna gång.

Henrik C Andersson och journalisten Calle Godani påstod att de stora trålarna fiskade i Stockholms skärgård. De hade fel. De påstod att GG 229 Clipperton fiskade i Stockholms skärgård. Också det var en lögn. Alla dessa påstod att stora pelagiska trålare låg och fiskade i och utanför Stockholms skärgård i april och maj. De hade totalt fel. Calle Godani påstod att fiske som bedrevs norr om Gotland och i närheten av Finland och Estland skedde i Stockholms skärgård. Det var en direkt lögn. Så där håller de på. Sportfiskarna och de som inte vet vad de pratar om.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!