Fiskebäck, Högen och Önnereds största privata företag

I Göteborgs kommun finns två områden där fiske och sjöfart spelar stor roll. Ett av dessa områden är Fiskebäck, Högen och Önnered. Södra skärgården är det andra området i Göteborg och där dominerar rederiföretag med bas på Donsö. Fiske, varv och verkstadsindustri med marin inriktning dominerar Öckerö kommun och fiskindustri och trävaruindustri är viktigast i Sotenäs kommun. Fiskebäck inklusive Högen och Önnered domineras av fiskeriföretag men störst är ett företag i offshore-branschen.

Omsättningsmässigt största företag Fiskebäck och Önnered 2018, företag, omsättning miljoner SEK

 1. Northern Activity AB, 453 (moderbolag Northern Offshore Group)
 2. Fiskeri AB Ginneton, 140
 3. Bryngeld Fiskeri AB, 111
 4. AB Donsö Fiskeredskap och Skeppsfurnering, 102
 5. Fiskebäcks Seafood AB, 99
 6. BRP Holding AB, 61
 7. Ahlma Fiskeri AB, 45
 8. Blue Systems AB, 42
 9. Zandic Management & Trading AB, 26
 10. Thomas Renströms Livs AB (ICA Nära Fiskebäck), 24
 11. Börjesson Ahlström Food AB, 23 (bolaget har koppling till Fiskebäcks Seafood AB)
 12. Axfish AB, 20

Största företag Fiskebäck och Önnered efter antalet anställda 2018, företag, omsättning miljoner SEK

 1. Northern Activity AB, 83 (moderbolag Northern Offshore Group)
 2. Fiskeri AB Ginneton, 39
 3. BRP Holding AB, 34
 4. AB Donsö Fiskeredskap och Skeppsfurnering, 27
 5. Fiskebäcks Transport AB, 17
 6. Fiskebäcks Seafood AB, 15
 7. Fiskebäcks Bunkrings AB, 14
 8. Önnereds Svets AB, 10

Fiskebäck och Önnereds största fiskeriföretag 2018, företag, omsättning miljoner SEK

 1. Fiskeri AB Ginneton, 140
 2. Bryngeld Fiskeri AB, 111
 3. Ahlma Fiskeri AB, 45
 4. Zandic Management & Trading AB, 26
 5. Axfish AB, 20
 6. Älvsborg Fiskeri AB, 6
 7. Torland Fiske AB, 5
 8. Torön Fiske AB, 5
 9. Swemar AB, 5

Jag har säkert missat nåt företag och jag har inte tagit med företag med adresser i Tranered eller Bratthammar.

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!