Var landas svenskfångad fisk?

Var svenskfångad fisk landas beror till stor del på var den är fångad och vilken art det är. När det gäller pelagisk fiske som sill, skarpsill och makrill spelar fångstplats och storlek på fiskebåtar mycket stor roll för var fisken landas. För demersal fisk och för kustnära pelagiskt fiske gäller att fångsten nästan alltid landas i närheten av en båts hemmahamn.

I den utvärdering som Havs- och vattenmyndigheten (Hav) år 2014 gjorde av förvaltningssystemet i det pelagiska fisket redovisas landningar för perioden 2012-2103. De viktigaste landningshamnarna var då Skagen, Västervik, Grenå, Rönnäng, Simrishamn, Ellös, Norrsundet, Mollösund, Ronehamn, Nogersund, Byxelkrok, Lerwick, Hirtshals och Helsingborg. Landningarna i Skagen, Västervik, Grenå, Simrishamn, Norrsundet, Ronehamn, Nogersund och Helsingborg domineras av fisk till foder och fiskmjölstillverkning. I Rönnäng, Ellös, Mollösund, Lerwick och Hirtshals landas främst konsumtionsfisk. Även i Skagen och Simrishamn landas stora mängder för konsumtion.

Viktigaste landningshamnar för sill (strömming) från Bottenhavet och Bottenviken 2012-2013, hamn, andel

 1. Norrsundet 60,3%
 2. Skagen, 14,4%
 3. Västervik 7,5%
 4. Skutskär, 4,4%
 5. Grenå, 2,1%
 6. Mellanfjärden 1,2%

Viktigaste landningshamnar för sill från östra Östersjön 2012-2013, hamn, andel

 1. Skagen, 34,5%
 2. Västervik, 25,1%
 3. Grenå, 12,2%
 4. Simrishamn, 9,9%
 5. Ronehamn, 6,2%
 6. Nogersund, 6,0%
 7. Byxelkrok, 1,9%
 8. Helsingborg, 1,8%

Sill från Bottenhavet och östra Östersjön landas i huvudsak för användning till foder och för fiskmjölstillverkning.

Viktigaste landningshamnar för sill från västra Östersjön 2012-2013, hamn, andel

 1. Simrishamn, 60,6%
 2. Trelleborg, 27,7%
 3. Ystad, 4,6%
 4. Grenå, 2,6%
 5. Ellös, 2,5%

Viktigaste landningshamnar för sill från Skagerak och Kattegatt 2012-2013, hamn, andel

 1. Rönnäng, 33,4%
 2. Skagen 22,3%
 3. Mollösund, 22,0%
 4. Ellös, 20,9%

Viktigaste landningshamnar för sill från Nordsjön 2012-2013, hamn, andel

 1. Skagen, 79,5%
 2. Ellös, 12,0%
 3. Hirtshals, 5,8%

Sill från västra Östersjön, Kattegatt, Skagerak och Nordsjön landas i huvudsak som konsumtionsfisk.

Viktigaste landningshamnar för skarpsill från Östersjön 2012-2013, hamn, andel

 1. Skagen, 34,9%
 2. Västervik, 25,5%
 3. Grenå, 20,3%
 4. Simrishamn, 6,3%
 5. Ronehamn, 4,8%
 6. Nogersund, 2,4%
 7. Helsingborg, 1,5%
 8. Ystad, 1,4%
 9. Byxelkrok, 1,2%

Skarpsill från Östersjön landas i huvudsak för foderändamål och för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja.

Viktigaste landningshamnar för skarpsill från Skagerak och Kattegatt 2012-2013, hamn, andel

 1. Rönnäng, 39,1%
 2. Kungshamn, 22,5%
 3. Grenå, 19,8%
 4. Lysekil, 7,5%
 5. Mollösund, 4,5%
 6. Träslövsläge, 3,2%
 7. Strandby, 2,3%

Skarpsill från Kattegatt och Skagerak landas för konsumtionsändamål.

Skarpsill från Nordsjön landades under den aktuella perioden uteslutande i danska (Thyborøn, Skagen och Hanstholm) och norska hamnar och används i fiskmjölsfabrikerna.

Viktigaste landningshamnar för makrill  2012-2013, hamn, andel

 1. Lerwick, 84,6%
 2. Hirtshals, 13,1%
 3. Måløy, 1,9%

En fiskart finns inte med i utvärderingen från HaV. Det är tobis. Tobis landas uteslutande till fiskmjölsfabriker, främst i de danska hamnarna Skagen, Thyborøn och Hanstholm, men ibland också i Norge.

När det gäller landningar av kräfta, räka och fisk från demersalt fiske är de dominerande hamnarna Göteborg (inkl. Fiskebäck och Fiskhamnen), Grebbestad (inkl. Krossekärr och Edsvik), Träslövsläge, Smögen, Öckerö, Strömstad, Lysekil, Rönnäng, Kungshamn, Hanstholm, Resö, Bua, Hönö, Glommen, Havsstensund och Björkö. Detta enligt Havs- och vattenmyndighetens utvärdering av systemet med demersala fiskemöjligheter samt en del annan information.

Viktigaste landningshamnar för kräfta 2017-19, hamn, andel

 1. Träslövsläge, 16,9%
 2. Öckerö, 12,1% (Öckerö 11,2%, Björnhuvudet 0,9%)
 3. Grebbestad, 10,1% (Grebbestad 8,9%, Krossekär 0,8%, Edsvik 0,4%)
 4. Smögen, 9,7%
 5. Lysekil, 7,6%
 6. Fiskebäck, 6,6%
 7. Bua, 4,6%
 8. Rönnäng, 3,9%
 9. Strömstad, 3,6%
 10. Glommen, 3,5%
 11. Havstenssund, 2,4%
 12. Göteborg, 2,6% (Fiskhamnen 2,3%, Göteborg 0,3%, se även Fiskebäck)
 13. Kungshamn, 1,8%
 14. Skärhamn, 1,4%
 15. Resö, 1,4%
 16. Björkö, 1,3%
 17. Skagen, 1,2%
 18. Lerkil,1,0%

Viktigaste landningshamnar för räka 2017-19, hamn, andel

 1. Göteborg, 21,8% (Fiskhamnen 15,4%, Göteborg 6,4%)
 2. Grebbestad, 18,1%
 3. Strömstad, 17,3%
 4. Kungshamn, 12,5%
 5. Smögen,7,8%
 6. Rönnäng, 4,6%
 7. Resö, 3,4%
 8. Lysekil, 2,9%
 9. Hanstholm, 2,6%
 10. Björkö, 2,1%
 11. Ulebergshamn, 1,7%
 12. Havstenssund, 1,6%
 13. Öckerö, 1,5% (Öckerö 1,0% Björnhuvudet 0,5%)

När det gäller fisk som landas som bifångst är de viktigaste landningshamnarna i stort samma som de viktigaste landningshamnarna i stort sett samma som för kräfta och räka, men hamnarna i Göteborgsområdet är förhållandevis viktigare då användandet av rist i kräftfisket är lägre där liksom att de också tillvaratar en större del av fisken  i räkfisket. Det beror bland annat på att reglerna inte möjliggör sådant fiske i Koster- och Väderöfjordarna eller Gullmarsfjorden.

När det gäller riktat fiskfiske är Hanstholm i Danmark den viktigaste landningshamnen för den fisk som fångas och landas då de båtar som ägnar sig åt det fisket använder Hanstholm som bas för sitt fiske.